Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Strategia rozwoju kolekcji Muzeum Lotnictwa Polskiego obejmuje swoim zasięgiem zarówno obiekty wielkogabarytowe, głównie statki powietrzne, wszelkiego rodzaju obiekty z nimi współdziałające, jak i wszelkiego rodzaju varia i dokumenty związane z lotnictwem. Celem Muzeum Lotnictwa Polskiego jest stworzenie możliwie jak najpełniejszej kolekcji memorabiliów lotniczych, tak dużych, jak i drobnych eksponatów, dzięki którym można będzie jak najpełniej przedstawić zwiedzającym historię polskiego lotnictwa i ludzi z nim związanych, na tle lotnictwa światowego. Mamy świadomość, że działania te mają charakter ciągły i nie powinny być nigdy zakończone.

Te drobne obiekty muzealne zdarzają się jako pojedyncze ocalałe pamiątki po ludziach lotnictwa, czasami anonimowe, ale również jako całościowe kolekcje związane z konkretnymi ludźmi i ich lotniczym życiorysem. Zbiory takie są szczególnie cenne jako całość, tym bardziej, że niewiele ich ocalało. Te, które ocalały, na skutek zawieruchy dziejowej i realiów politycznych do 1989 r. znalazły swoje miejsce w prywatnych zbiorach, często poza granicami Polski. Szczególnym obowiązkiem Muzeum Lotnictwa Polskiego jest odzyskiwanie dla pokazania w kraju pamiątek po Polakach związanych z historią lotnictwa. Czasami udaje się pozyskać taki zbiór drogą darowizny.

Możliwość pozyskania dzisiaj tego rodzaju pamiątek i całych kolekcji przez Muzeum tą drogą jest coraz rzadsza i głównym źródłem pozostają zakupy, wpisujące się w statutową, permanentną działalność Muzeum. Ostatnim przykładem jest kolekcja odznak, oznak oraz naszywek rozpoznawczych Polskich Sił Powietrznych. Zakupiona kolekcja zawiera 997 eksponatów pochodzących z prywatnego zbioru nieżyjącego kolekcjonera z Krakowa Pana Roberta Wójtowicza. W skład zbioru wchodzą: odznaki, oznaki, znaki honorowe, naszywki, emblematy. Kolekcja stanowi pełen zbiór dokumentujący rozwój symboliki Polskich Skrzydeł od czasów Ludowego Wojska Polskiego aż do współczesności (1947–2007).

Kolekcja obejmuje odznaki pilotów (13 klasy mistrzowskiej), nawigatorów (13 klasy mistrzowskiej), odznaki pamiątkowe (szkół lotniczych srebrne i złote), odznaki wyróżniające (mechanika, zasłużonego dla lotnictwa, strzelca pokładowego) i okolicznościowe (NATO AIR MEET 2003, 85 lat lotnictwa polskiego). W zbiorze znajdują się min. niezmiernie rzadkie odznaki „Wzorowy Silnikowy”, „Wzorowy Strzelec Pokładowy” czy „Mistrz Walki”. Większość z prezentowanych odznak była wykonywana w niewielkim nakładzie (100–250 sztuk). Wszystkie eksponaty z kolekcji są w dobrym stanie, przechowane w zafoliowanych stronach klasera. Odznaki i oznaki oraz znaki honorowe są wykonane z metalu nierdzewnego. Naszywki i emblematy są wykonane z materiału odpornego na wilgoć. Symbole na materiale są wyszyte nićmi z użyciem techniki maszynowej. Każda naszywka i emblemat ma kolorystykę charakterystyczną dla wybranej formacji lotniczej.

Kolekcja prezentuje także aspekt plastyczny. Większość z naszywek to małe arcydzieła sztuki, od projektu poprzez ich wykonanie. Autorzy projektów prześcigali się w pomysłowości w tworzeniu wzorów naszywek i emblematów. Mamy tutaj nie tylko wyszywane samoloty czy helikoptery, ale również postacie baśniowe, jak: rycerze, smoki, koziorożce czy feniksy, atakże zwierzęta: ptaki, psy, oceloty. Wśród odznak znajdują się takie, których formacje lotnicze istniały jedynie w dokumentacji papierowej. Kolekcja prezentuje zbiór naszywek następujących formacji służb lotniczych: eskadr, pułków, batalionów, dywizjonów, wyższych szkół oficerskich, instytutów technicznych i wojskowych, grup poszukiwawczych, baz lotniczych, grup szczególnego przeznaczenia (F-16 Air Force, zespół akrobacyjny Iskry), grup powołanych do zadań specjalnych (ekspedycji na Antarktydę, pomocy Etiopii).