Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie jako centralna placówka muzealnictwa lotniczego w Polsce w ramach strategii rozwoju kolekcji pozyskuje zarówno obiekty wielkogabarytowe w postaci statków powietrznych oraz obiektów z nimi współpracującymi. Niemniej ważną częścią posiadanej kolekcji jest zbiór eksponatów małogabarytowych w postaci różnego rodzaju variów i dokumentów związanych z osobami pilotów. Celem placówki jest stworzenie możliwie najpełniejszej kolekcji variów lotniczych, chociaż zdajemy sobie sprawę, że działania te mają charakter ciągły i nie powinny być nigdy uznane za zakończone.

Eksponaty małogabarytowe najczęściej pojawiają się jako pojedyncze jednostki odnalezione podczas różnego rodzaju poszukiwań, zostają przekazane przez rodziny lub znajomych zmarłych lotników lub co zdarza się najrzadziej zostają pozyskane w postaci prywatnych kolekcji.

Pozyskiwanie pojedynczych pamiątek jak i całych kolekcji jest obecnie rzeczą coraz rzadszą, a ich ceny osiągają astronomiczne kwoty na aukcjach międzynarodowych. Dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie pozyskało w ciągu kilku ostatnich lat kilka tysięcy eksponatów w różnych kolekcjach. Są to między innymi odznaki, naszywki oraz książki lotów związane z polskim lotnictwem od okresu Drugiej Wojny Światowej, aż do czasów współczesnych.

Najnowszym nabytkiem placówki jest zakupiona dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolekcja amerykańskich odznak i naszywek Sił Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych (United States Army Air Force - USAAF) i Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (United States Air Force - USAF) obejmujących okres od Drugiej Wojny Światowej, aż do czasów obcenych.

Wszystkie odznaki i naszywki zachowane są w dobrym lub bardzo dobrym stanie. Eksponaty te przedstawiają, nie tylko odmiany oraz ewolucję jako przeszły odznaki amerykańskich lotników, ale również kunszt wykonania przez producentów zarówno amerykańskich jak i europejskich. Większość zakupionych odznak i naszywek to małe arcydzieła sztuki, od projektu poprzez ich wykonanie.