Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie jako centralna instytucja muzealnictwa lotniczego w Polsce stawia sobie, jako jeden z głównych celów działalności odzyskiwanie pamiątek po Polakach związanych z historią lotnictwa w kraju i za granicą. Zbiory tego typu są szczególnie cenne, tym bardziej, że niewiele ich ocalało do czasów dzisiejszych. Przemiany ustrojowe i realia polityczne do roku 1989 spowodowały, że większość z nich została utracona lub znalazła swoje miejsce w prywatnych kolekcjach na całym świecie.

Strategicznym celem muzeum jest stworzenie możliwie jak najpełniejszej kolekcji, zarówno małych jak i wielkogabarytowych eksponatów, by móc kontynuować swoją niezwykle ważną misję zachowania dziedzictwa lotniczego dla przyszłych pokoleń. Działania te mają charakter ciągły i mamy nadzieję, że nie zostaną nigdy zakończone.

Otrzymywanie pamiątek drogą darowizny staje się coraz rzadszą metodą ich pozyskiwania, stad też pozostaje liczyć na źródło jakim jest ich zakup. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie pozyskało droga kupna jedną z niewielu ocalałych kolekcji pamiątek po lotnikach Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Unikatowy zbiór obejmuje dokumenty personalne – osobiste książki lotów (Logbook), pięciu oficerów i podoficerów Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, zawierające wpisy dotyczące m.in. dat poszczególnych operacji lotniczych, czasu ich trwania, przebiegu i celu.

Wartość zakupionego zbioru podnosi fakt, że jest on w idealnym stanie i nie wymaga zabiegów konserwatorskich.