Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

O projekcie
W ramach zadania prowadzone są działania restauratorskie i konserwatorskie niezbędne do odtworzenia historycznego wyglądu jedynego zachowanego na świecie płatowca (stan z 1956 r. ) tego typu – samolotu LWD Żuraw, będącego cennym eksponatem Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Podstawowym założeniem ujętym w zaleceniach konserwatorskich jest ochrona zabytkowej substancji, a nie próba kreacji zabytku. Prace restauratorsko - konserwacyjne są prowadzone w specjalistycznym zakładzie naprawczym sprzętu lotniczego na podstawie opracowanego programu konserwatorskiego. Efektem realizacji zadania będzie przywrócenie samolotu do pierwotnego stanu i udostępnienie go zwiedzającym w ramach wystawy stałej MLP.

W ramach projektu zostały wykonane dotychczas następujące działania:

Etap I – demontaż części płatowca:
- rozpłótnienie kadłuba,
- demontaż zdejmowanej części oszklenia,
- roznitowanie wszystkich pozostałych fragmentów oszklenia,
- demontaż foteli i podłóg kadłuba,
- demontaż wszystkich elementów układów sterowania sterem kierunku i sterem wysokości,
- demontaż elementów układów sterowania lotek i klap,
- demontaż wszystkich pozostałych instalacji i części do gołej kratownicy,

Etap II - renowacja
- renowacja skrzydeł i zastrzałów:
- renowacja zastrzałów skrzydłowych i dorobienie nowych sforzni łąc zących kadłub ze skrzydłami,
- demontaż ze skrzydeł lotek, klap i slotów,
- rozpłótnienie lotek i klap, konserwacje konstrukcji wewnętrznej i ponowne opłótnienie,
- malowanie klap i lotek lakierem podkładowym i nawierzchniowym,
- naprawa slotów, konserwacje elementów,
- malowanie slotów lakierem podkładowym i nawierzchniowym,
- rozpłótnienie, naprawa i pełna konserwacja konstrukcji wewnętrznej głównych elementów nośnych płatów,
- naprawa mechanizmu napędowego slotów,
- ponowne opłótnienie głównych elementów nośnych płatów,
- malowanie lakierem podkładowym i nawierzchniowym, naniesienie emblematów i napisów na skrzydła,
- zakup opon,
- zakup przyrządów i wskaźników tablicy pokładowej,

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.