Logo Muzeum
W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów, Muzeum Lotnictwa Polskiego zostaje zamknięte dla zwiedzających od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.

Following the decision of the Prime Minister of the Republic of Poland, the Polish Aviation Museum is closed to visitors from 12th March 2020 until further notice.
Agrolotnictwo NATO 1949-2009 Projekt ekspozycji w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 100-lecie Lotnictwa w Małopolsce Projekt renowacji samolotu WSK PZL AN-2 5705

Oferta pracy

KONSERWATOR BIS – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

5 lutego 2015

MLP w Krakowie uczestniczy w projekcie – “KONSERWATOR BIS – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Projekt “KONSERWATOR BIS – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI “Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1. „Wsparcie dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Staże:
– 42A (Opiekun ekspozycji, przyznana liczba osób: 2),
– 42B (Renowator, przyznana liczba osób: 2)

W załączniku zostały udostępnione rekomendowane oferty pracy oraz informacja o projekcie. Wypełnione dokumenty należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie lub w powiatowych urzędach pracy zgodnych z miejscem zamieszkania osoby ubiegającej się o udział w projekcie w terminie do 13.02.2015 r.

Załączniki:

 

 Województwo Małopolskie
Mecenas Muzeum
Kraków Airport Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - sponsor restauracji samolotu Caudron  CR.714 Cyclone
Patroni Medialni
Skrzydlata Polska
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotwnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"
Rozmiar fontu
Kontrast