Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków 9 września 2011 r

Wykonanie usługi ochrony osób i mienia realizowane w formie ochrony obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdującymi się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39 (na czterech jednoosobowych posterunkach) w okresie od 1.10.2011 do 30.09.2012 r.

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 3

Informacja str. 4

Informacja str. 5

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer