Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania

Numer ogłoszenia: 369890 - 2012 z dnia 27.09.2012 r.

Kraków, 2 października 2012 r.

DA. 24-09/12

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer