Informacja o unieważnieniu przetargu

Kraków, 16 listopada 2012 r.

Transport symulatora lotniczego KTS Jak - 40

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer