Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 29 sierpnia 2012 r.

Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej obiektów
(wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się na terenie
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39
w okresie od 30 sierpnia 2012 r. do 3 września 2012 r.


Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 3

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer