Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 24 października 2012 r.

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji:
Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego
lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.


Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 3

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer