Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania

Numer ogłoszenia: 381798 - 2013 z dnia 19.09.2013 r.

Kraków 1 października 2013 r.

DA. 24-12/13

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer