Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 15 października 2013 r.

Remont Małego Hangaru w zespole zabytkowych budynków inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 3

Informacja str. 4

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer