Ogłoszenia przetargów

Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2017

Ogłoszenie 67375 - 2017 z dnia: 14.04.2017 r.
Oznaczenie DA. 24-03/17
Temat Pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Termin składania ofert 28.04.2017 godzina 11:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załacznik nr 8 do SIWZ
- Wzór umowy
- Dokumentacja techniczna (rozmiar archiwum: 660 MB)


Ogłoszenie 60914 - 2017 z dnia: 6.04.2017 r.
Oznaczenie DA. 24-02/17
Temat Kompleksowa renowacja unikatowego prototypowego polskiego samolot fotogrametrycznego MD - 12F
Termin składania ofert 14.04.2017 godzina 11:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
- Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Informacja z otwarcia ofert


Ogłoszenie zamówieniu z dnia 22.02.2017 r.
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie stałej ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 w okresie od 7 marca 2017r. do 31 grudnia 2017r. oraz ochrona obiektów i terenu Muzeum podczas organizowanego w ostatni weekend czerwca 2017 r. Małopolskiego Pikniku Lotniczego.
Termin składania ofert 1.03.2017 godzina 13:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie nr 1 o zamówieniu z dnia 26.09.2016 r.
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 (na czterech jednoosobowych posterunkach) w okresie od 5 października 2016 r do 8 stycznia 2017 r.
Termin składania ofert 29.09.2016 godzina 13:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o zawarciu umowy


Ogłoszenie 78865 - 2016 z dnia: 9.06.2016 r.
Oznaczenie DA. 24-06/16
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39 w okresie od 23 czerwca 2016 r do 27 czerwca 2016 r.
Termin składania ofert 17.06.2016 godzina 10:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 109176 - 2016 z dnia: 29.04.2016 r.
Oznaczenie DA. 24-05/16
Temat Restauracja i konserwacja jedynego zachowanego na świecie samolotu LWD ŻURAW
Termin składania ofert 13.05.2016 godzina 14:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
- Załącznik nr 8 do SIWZ
- Program konserwatorski
- Informacja o spotkaniu z Wykonawcami w dniu 9 maja 2016 o godz. 10:00
- Notatka słuzbowa ze spotkania z Wykonawcami, które odbyło się w dniu 9 maja 2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 56944 - 2016 z dnia: 14.03.2016 r.
Oznaczenie DA. 24-04/16
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 ( na czterech jednoosobowych posterunkach
Termin składania ofert 22.03.2016 r. godzina 12:00
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16.03.2016 r. - wynikła z poprawienia oczywistych omyłek pisarskich
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 8137 - 2016 z dnia: 21.01.2016 r.
Oznaczenie DA. 24-02/16
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 (na czterech jednoosobowych posterunkach) w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin składania ofert 29.01.2016 r. godzina 11:30
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie 235488 - 2015 z dnia: 09.09.2015 r.
Oznaczenie DA.24-06/15
Temat Przebudowa budynku hangaru policji polegająca na budowie antresoli wewnątrz obiektu Muzeum Lotnictwa polskiego na działkach nr 30 i 31/1 obr 6 Nowa Huta przy Al. Jana Pawła II w Krakowie
Termin składania ofert 24.09.2015 r. godzina 12:00
SIWZ - SIWZ z załącznikami
- Rzut wnętrza
- Załączniki c.d.
- Przedmiar robót
- Odpowiedzi na pytania z dnia 21.09.2015 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 227602 - 2015 z dnia: 02.09.2015 r.
Oznaczenie DA.24-05/15
Temat Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na bazie istniejących projektów budowlanych dla zadania rewaloryzacji zespołu budowli dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny (III części)
Termin składania ofert 10.09.2015 r. godzina 14:00
SIWZ - SIWZ z załącznikami
- Odpowiedzi na pytania z dnia 9.09.2015 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 212568 - 2015 z dnia: 18.06.2015 r.
Oznaczenie DA.24-04/15
Temat Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na bazie istniejących projektów budowlanych dla zadania rewaloryzacji zespołu budowli dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny ( VI części)
Termin składania ofert 27.08.2015 r. godzina 14:00
SIWZ - SIWZ z załącznikami
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 139772 - 2015 z dnia: 10.06.2015 r.
Oznaczenie DA. 24-02/15
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących sie na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39 w okresie od 24 czerwca 2015 r do 29 czerwca 2015 r.
Termin składania ofert 18.06.2015 r. godzina 10:00
SIWZ - SIWZ z załącznikami
- Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11.06.2015 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 4658 - 2015 z dnia: 8.01.2015 r.
Oznaczenie DA. 24-01/15
Temat Renowacja posadzki betonowej
Termin składania ofert 26.01.2015 r. godzina 10:30
SIWZ - SIWZ i załącznikami
- Informacja o terminie spotkania z Wykonawcami (15 stycznia 2015 r. godz. 11.00)
- Zmiana terminu wykonania zamówienia
- Notatka ze spotkania z Wykonawcami
- Zmiana terminu skladania ofert
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Biuletyn UZP z dnia z dnia 16.01.2015 r. numer ogłoszenia: 11368 - 2015
- Odpowiedzi na pytania z dnia 23.01.2015 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 261257-2014 z dnia: 18.12.2014 r.
Oznaczenie DA. 24-06/14
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum lotnictwa Polskiego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39 ( na czterech jednoosobowych posterunkach) w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin składania ofert 7.01.2015 r. godzina 11:30
SIWZ - SIWZ i załącznikami
- Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej
- Informacja o zmianie terminu składania ofert
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Biuletyn UZP numer ogłoszenia 263969-2014 z dnia 23.12.2014 r.
- Informacja dotycząca szacunkowej wartości zamówienia
- Odpowiedzi na pytania z dnia 31 grudnia 2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Oznaczenie DA. 24-04/14
Temat Wykonanie usług poligraficznych tj. druk ulotek, katalogu oraz plakatu.


Ogłoszenie 57695 - 2014 z dnia: 18.03.2014 r.
Oznaczenie DA. 24-03/14
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39 (na czterech jednoosobowych posterunkach) w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy
Termin składania ofert 26.03.2014 r. godzina 11:30
SIWZ - SIWZ i załącznikami
- Odpowiedzi na pytania z dnia 21 marca 2014 r.
- Odpowiedzi na pytania z dnia 24 marca 2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 60836 - 2014 z dnia: 20.02.2014 r.
Oznaczenie DA. 24-02/14
Temat Zaprojektowanie i wykonanie wystawy Skrzydła Wielkiej Wojny
Termin składania ofert 14.03.2014 godzina 14:00
SIWZ - SIWZ i załącznikami
- Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- Sprostowanie oczywistych pomyłek pisarskich z dnia 24.02.2014 r.
- Informacja o spotkaniu w sprawie przedmiotu zamówienia
- Odpowiedzi na pytania z dnia 4 marca 2014 r.
- Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 5 marca 2014 r.
- Załącznik nr 11 do SIWZ - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu "Mały Hangar Ekspozycyjny"
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 47245 - 2014 z dnia 5 marca 2014 r.
- Notatka służbowa ze spotkania z Wykonawcami z dnia 5 marca 2014 r.
- Notatka służbowa ze spotkania z Wykonawcami z dnia 7 marca 2014 r.
- Zmiana SIWZ z dnia 10 marca 2014 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 50299 - 2014 z dnia 10 marca 2014 r.
- Odpowiedzi na pytania z dnia 11 marca 2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 23 grudnia 2013 r.
Oznaczenie DA. 24-14/13
Temat Usługi poligraficzne - druk książki pt.: "Powroty znad domu. 1586 eskadra specjalnego przeznaczenia."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 15 października 2013 r.
Oznaczenie DA. 24-13/13
Temat Remont Małego Hangaru w zespole zabytkowych budynków inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny


Ogłoszenie 381798 - 2013 z dnia: 19.09.2013 r.
Oznaczenie DA. 24-12/13
Temat Remont Małego Hangaru w zespole zabytkowych budynków inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny
Termin składania ofert 3.10.2013 godzina 12:00
SIWZ - SIWZ i załączniki nr 1 do 10
- Załącznik nr 11
- Załącznik nr 12 - Projekt budowlany
- Załącznik nr 13
- Zmiana treści SIWZ z dnia 20.09.2013 r.
- Informacja z dnia 25.09.2013 r. o spotkaniu z Wykonawcami remontu (termin spotkania: 30.09.2013 r. godz. 10.00)
- Odpowiedź na pytanie z dnia 1.10.2013 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 11 września 2013 r.
Oznaczenie DA. 24-10/13
Temat Usługi poligraficzne - druk ulotek


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Oznaczenie DA. 24-11/13
Temat Usługi poligraficzne - druk katalogu p.t. "50 lat MLP"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 23 sierpnia 2013 r.
Oznaczenie DA. 24-09/13
Temat Usługi poligraficzne - druk książki p.t. "Szachownica z pawim piórem"


Ogłoszenie 116711 - 2013 z dnia: 18.06.2013
Oznaczenie DA. 24-08/13
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39 w okresie od 27 czerwca do 1 lipca 2013 r.
Termin składania ofert 25.06.2013 godzina 10:00
SIWZ - 116711-2013.zip
- Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej zamawiającego
(21.06.2013 r.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 19 czerwca 2013 r.
Oznaczenie DA. 24-07/13
Temat Wykonanie usługu poligraficznych na IX Małopolski Piknik Lotniczy tj. druk plakatów, biletów, kart wstępu oraz Gazetek


Ogłoszenie 113375 - 2013 z dnia 14.06.2013 r.
Oznaczenie DA. 24-06/13
Temat Remont łukowej konstrukcji nośnej dachu Hangaru Głównego na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39- I etap (A-117, A 1106)
Termin składania ofert 28.06.2013 godzina 12:00
SIWZ - 113375-2013.zip
- Informacja z dnia 21.06.2013 r. o spotkaniu z przedstawicielami zamawiającego i projektantami remontu
- Wzór oświadczenia osoby fizycznej o niepodlegającej wykluczeniu w związku z terścią art. 24 prawa zamówień publicznych
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 13.05.2013 r.
Oznaczenie DA. 24-05/13
Temat Usługi poligraficzne - druk zaproszeń na IX Małopolski Piknik Lotniczy


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 07.05.2013 r.
Oznaczenie DA. 24-03/13
Temat Usługi poligraficzne - druk ulotek.


Ogłoszenie 148086 - 2013 z dnia 15.04.2013 r.
Oznaczenie DA. 24-02/13
Temat Transport samolotów AAC.1 Toucan (Ju-52) oraz De Havilland Sea Venom FAW. 21 z Imperial War Museum w Duxford do siedziby Zamawiającego w Krakowie
Termin składania ofert 23.04.2013 godzina 12:00
SIWZ - siwz-transport_samolotow.doc
- zalacznik_6.pdf
- zalacznik_7.pdf
- zalacznik_8.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 21.12.2012 r.
Oznaczenie DA. 24-13/12
Temat Usługi poligraficzne - druk książek i folderów.


Ogłoszenie 223495 - 2012 z dnia 19.10.2012 r.
Oznaczenie DA. 24-11/12
Temat Transport symulatora lotniczego KTS Jak - 40
Termin składania ofert 29.10.2012 godzina 12:00
SIWZ - SIWZ-Transport_Symulatora_KTS_Jak-40.docx
Informacja o unieważnieniu przetargu


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 18.10.2012 r.
Oznaczenie DA. 24-10/12
Temat Usługi poligraficzne zwiazane z drukiem Katalogu i ulotek.


Ogłoszenie 369890 - 2012 z dnia 27.09.2012 r.
Oznaczenie DA. 24-09/12
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 (na czterech jednoosobowych posterunkach) w okresie od 20 października 2012 r do 19 października 2013 r.
Termin składania ofert 05.10.2012 r. godzina 11:30
SIWZ - siwz_369890-2012.zip
Wyjaśnienia do SIWZ - Pytania i odpowiedzi z dnia 2.10.2012 r.
- Protokół postepowania w trybie przetragu nieograniczonego


Ogłoszenie 326310 - 2012 z dnia 31.08.2012 r.
Oznaczenie DA. 24-07/12
Temat Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Termin składania ofert 27.09.2012 r. godzina 10:30
SIWZ - MLP-siwz-obiekty-2012.doc
Wyjaśnienia do SIWZ - Pytania i odpowiedzi z dnia 12.09.2012 r.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Decyzja nr 1
- Decyzja nr 2
- Decyzja nr 3
- Decyzja nr 4
- Decyzja nr 5
- Załącznik graficzny
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.09.2012 r., numer ogłoszenia w Biuletynie UZP 196745 - 2012
- Zmiana SIWZ z dnia 20.09.2012 r.
- Koncepcja nadbudowy garażu
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.09.2012 r., numer ogłoszenia w Biuletynie UZP 358644 - 2012
- Pytanie i odpowiedź z dnia 21.09.2012 r.
- Sprostowanie do pytań i odpowiedzi z dnia 12.09.2012 r.
- Sprostowanie numeru konta bankowego z dnia 25.09.2012 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie 175959 - 2012 z 14.08.2012
Oznaczenie DA. 24-06/12
Temat Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 39 w okresie od 30 sierpnia 2012 r. do 3 września 2012 r.
Termin składania ofert 22.08.2012 godzina 10:00
SIWZ - siwz_ochrona_piknik_2012.zip
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 17.08.2012 r.
Oznaczenie DA. 24-04/12
Temat Wykonanie usług poligraficznych na VIII Małopolski Piknik Lotniczy. Druk plakatów, zaproszeń, kart wstępu i biletów.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
z dnia 29.06.2012 r.
Oznaczenie DA. 24-03/12
Temat Usługi poligraficzne zwiazane z wystawą "Women in Aviation. Kobiety w Przestworzach".


Ogłoszenie 114569 - 2012 z 23.05.2012
Oznaczenie DA. 24-02/12
Temat Transport samolotów, samochodów oraz techniki lotniczej
Termin składania ofert 31.05.2012 godzina 12:00
SIWZ - siwz-114569-2012.doc
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Powrót do strony głównej muzeum     


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer