Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Pierwszy krok do wykonania remontu pasa startowego zrobiony!

DATA:25 / 01 / 2024
Relacja z podpisania przez Dyrektora Tomasza Koseckiego oraz 9 innych przedstawicieli środowiska naukowego, listu intencyjnego dotyczącego działań zmierzających do utworzenia „Centrum edukacyjno-badawczego i szkolenia służb ratowniczych w Małopolsce.

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wraz z 9 innymi przedstawicielami środowiska naukowego oraz służb państwowych dyrektor Tomasz Kosecki podpisał list intencyjny dotyczący działań zmierzających do utworzenia „Centrum edukacyjno-badawczego i szkolenia służb ratowniczych w Małopolsce”.

Koncepcja utworzenia centrum edukacyjno-badawczego przewiduje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich, niezbędnych dla utrzymania wartości użytkowej i historycznej pasa startowego oraz – w ograniczonym przepisami zakresie – jego funkcji lotniczych (utrzymanie lądowiska na potrzeby organizacji imprez o charakterze lotniczym oraz epizodycznych startów i lądowań statków powietrznych).

Właściwie odrestaurowana przestrzeń dawnego pasa byłaby otwarciem na nowe funkcje – mogłaby służyć rozwojowi badań naukowych, edukacji, podnoszeniu kwalifikacji kadr naukowo-badawczych i służb ratowniczych, czuwających nad bezpieczeństwem regionu. Usytuowaniu centrum w Czyżynach sprzyja dogodna lokalizacja dawnego pasa startowego w bezpośredniej bliskości instytucji zaangażowanych w partnerstwo.

Tym samym zrobiliśmy pierwszy krok do stworzenia lokalnej jednostki łączącej działalność edukacyjną i kulturalną z działalnością szkoleniową oraz badawczą, związaną z transportem, ratownictwem i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

To projekt stworzony dla Was, dla wszystkich mieszkańców – powstanie przestrzeń otwarta, dobrze zagospodarowana, pełniąca ważną funkcję na mapie Krakowa i Małopolski.

List intencyjny, oprócz Dyrektora Muzeum, podpisali:

  • Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
  • st. bryg. mgr inż. Paweł Knapik, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  • nadinsp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
  • prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
  • st. bryg. mgr inż. Piotr Garncarczyk, p.o. Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
  • Andrzej Pasek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW
  • dr hab. Dariusz Zuba prof. IES, Dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych
  • Adam Reza, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych Do Spraw Wypadków Drogowych
  • Piotr Szymański, Dyrektor Małopolskiego Centrum Nauki COGITEON