Digitalizacja archiwaliów

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Album z 1931