Digitalizacja archiwaliów

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Szanowni Państwo!

W imieniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zwracam się do Państwa z gorącym apelem o wspomożenie akcji zbierania eksponatów oraz pamiątek związanych z historią Polskiego Lotnictwa.
MLP to największa w Polsce placówka gromadząca zbiory dokumentujące dzieje i rozwój naszego lotnictwa, dorobek polskiej techniki lotniczej a przede wszystkim pamiątki związane z Lotnikami spod znaku szachownicy. Każdy przedmiot, zdjęcie, odznaczenie, książka lotów, mundur czy wspomnienia zajmują poczesne miejsce w zbiorach krakowskiego Muzeum. To właśnie dzięki pomocy życzliwych Ofiarodawców Muzeum Lotnictwa Polskiego jest miejscem szczególnym, przyciągającym nie tylko pasjonatów awiacji ale również stanowiącym przyczynek do zachowania historycznej spuścizny dla przyszłych pokoleń.

Krzysztof Radwan


Dear Sir or Madam,

On behalf of the Polish Aviation Museum in Kraków I would like to kindly ask you for supporting our memorabilia gathering initiative. Every single item might be a priceless contribution to our aviation collection.
Polish Aviation Museum is one of the biggest aviation museums in Europe. We have a unique collection of aircraft and other historical artifacts. If you are in possession of any item you might want to donate, please do not hesitate and contact the Museum. Every item will be properly displayed at the rightful place. Thanks to our Donors the Polish Aviation Museum is a special place that not only stores unique memorabilia but also brings together worldwide aviation community.

Yours faithfully,
Krzysztof Radwan