Digitalizacja archiwaliów

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Zakres projektu

Projektem powinny zostać objęte wszystkie materiały ikonograficzne (bez względu na ich rodzaj i charakter) znajdujące się w zbiorach i archiwach MLP łącznie z materiałami stanowiącymi dorobek własny Muzeum.
Proces digitalizacji poza swą funkcją podstawową zabezpieczenia i utrwalenia materiałów ikonograficznych umożliwiłby ich późniejsze wielorakie wykorzystanie do celów poznawczych, naukowych, dydaktycznych i innych zgodnych ze statutem Muzeum.

Zasięg projektu

Projekt ten przewiduje objecie swym zasięgiem wszystkich dotychczas zgromadzonych materiałów wymienionych we wprowadzeniu, oraz wszelkich innych, które mogą powstać lub zostaną pozyskane w wyniku działalności statutowej Muzeum.

Cel projektu

Wstępny etap realizacji założenia przewiduje w przeciągu najbliższych trzech - pięciu lat archiwizacje bieżących stanów archiwaliów. Następnie prowadzona będzie bieżąca digitalizacja nowych nabytków. Równolegle prowadzone będą prace nad konwersją materiałów do form umożliwiających ich wykorzystanie w mediach elektronicznych, itp.

Inne informacje

Zdigitalizowanie zbiorów archiwaliów pozwoli poza oczywistym uchronieniem archiwaliów przed dalszą przyspieszoną degradacją ich stanu na udostępnienie ich szerokiej rzeszy odbiorców. Zgromadzone zasoby można będzie udostępniać do badań naukowych zainteresowanym historykom tematu oraz studentom. Dodatkowo można będzie te zasoby udostępnić szerokiej rzeszy odbiorców indywidualnych w postaci cyfrowej na miejscu w placówce lub poprzez Internet. Innym bardzo ważnym aspektem zagadnienia jest umożliwienie dostępu do tych bezcennych archiwaliów osobom, które z racji dysfunkcji organizmu mają obecnie ograniczony lub całkowicie niemożliwy dostęp do tego rodzaju zasobów.