Digitalizacja archiwaliów

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


W chwili obecnej w zasobach archiwalnych MLP znajduje się kilkanaście tysięcy egzemplarzy różnego rodzaju dokumentów wymagających digitalizacji m.in., diapozytywów, negatywów, dokumentów osobistych oraz innych materiałów ikonograficznych dokumentujących historię rozwój lotnictwa w Polsce i na Świecie oraz wkład polskich konstruktorów, pilotów i innych ludzi związanych z lotnictwem w ogólnoświatowe dziedzictwo kulturowe.
W związku z naturalnymi procesami starzenia się materiałów, na których zostały utrwalone oraz stanem, w jakim zostały pozyskane do zbiorów korzystanie z nich stwarza poważne problemy natury technicznej i zagraża mogącym nastąpić pogarszaniem się ich kondycji.
Ich wartość historyczna i poznawcza jest trudna do oszacowania i nie można dopuścić do sytuacji, w której korzystanie z nich wiązałoby się z niebezpieczeństwem ich utraty lub uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze wykorzystanie.