Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Lekcja 3: Lotnicze barwa i godło

Lekcja: Barwa i godło w lotnictwie
Informacje ogólne:
Uczestnicy: Uczniowie klas szkół podstawowych,
Miejsce: Sala kinowa MLP i przestrzeń z dostępem do ekspozycji MLP
Metody: pogadanka, rozmowa nauczająca, burza mózgów
Środki dydaktyczne: sylwetki samolotów, prezentacja,
Czas: 60 minut


Cele lekcji:
Kompetencja główna:

 • Pokazanie pierwszego znaku polskiego lotnictwa wojskowego i jego historii
 • Poznanie terminów: szachownica, kamuflaż, zetka
 • Zapoznanie dzieci z techniką malowania znaków na samolotach, ich znaczeniem
 • Zainteresowanie historią lotnictwa


Cele operacyjne w kategoriach czynności uczniów:


1.Poziom wiadomości:
-uczeń potrafi powiedzieć czy jest szachownica
-uczeń zna historię odzyskania lotniska Rakowcie-Czyżyny w 1918 roku

2.Poziom umiejętności:
-uczeń umie opisać jak malowano pierwsze samoloty
-uczeń potrafi opowiedzieć o historii polskiego znaku


Postawa:

 • kształcenie postaw patriotycznych poprzez wzbudzenie szacunku do miejsca zamieszkania.
  Metody: poszukująca, pogadanka, „Burza mózgów” ,
  Formy pracy: z całą klasą,
  Techniki: dyskusja panelowa, pogadanka, pokaz
  Środki dydaktyczne: ekspozycja i materiały dydaktyczne (prezentacja , fotografie)
  Przebieg zajęć:
 • Przywitanie uczestników, prezentacja Muzeum Lotnictwa jako instytucji kultury Województwa
  Małopolskiego.
 • Przewodnik-animator nawiązuje rozmowę z dziećmi. Czy wcześniej interesowaliście się
  lotnictwem? Czy byli kiedyś już w muzeum?
 • Uczestnicy lekcji wraz z opiekunami i Prowadzącym rozpoczynają wędrówkę pomiędzy
  samolotami znajdującymi się w Gmachu Głównym.
 • Aktywne zwiedzanie hangarów: Hangaru NATO oraz Małego Hangaru – prezentacja samolotów
  z okresu I wojny światowej. Tutaj uczestnicy poznają historię pierwszych samolotów wojskowych.
  Poznają historię pierwszego znaku lotniczego Polski.
 • Następnie przechodzą do Hangaru Głównego w którym dowiadują się o innych znakach
  pojawiających się na samolotach w okresie II wojny światowej. Uczestnicy zajęć dowiadują się
  jakie rejestracje mają samoloty sportowe a jakie szybowce.
 • Po przejściu po ekspozycjach uczestnicy zajęć zabierani są do sali kinowej. W ramach
  rekapitulacji Prowadzący przedstawia kilka fotografii samolotów o różnych malowaniach. Prosi
  dzieci by rozpoznały samoloty, do którego państwa należą.
 • Prowadzący dziękuje dzieciom za udział w lekcji i zachęca ich do ponownego odwiedzenia
  Muzeum.