Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Lekcja „Lotnisko Rakowice-Czyżyny i jego historia”

Informacje ogólne:
Czas trwania zajęć: ok. 60 minut,
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
Trasa obejmuje obiekty i eksponaty Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Forma: aktywne zwiedzanie z oprowadzaniem,
Prowadzący: pracownik MLP we współpracy z nauczycielem/opiekunem grupy.
Uwaga: grupa powinna liczyć do 25 osób.


Cele lekcji:


Kompetencja główna:

 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi faktami dziejowymi dotyczącymi historii
 • krakowskiego lotniska Rakowice-Czyżyny,
 • Rozbudzenie zainteresowań przeszłością regionu,
 • Uświadomienie uczniom, iż przeszłość ma wpływ na różnorakie aspekty życia
 • współczesnego.
 • Odwołanie się do wrażliwości, uczuć i związków emocjonalnych ucznia z własnym miastem
 • Cele operacyjne w kategoriach czynności uczniów:


1.Poziom wiadomości:
-uczeń potrafi powiedzieć dlaczego lotnisko powstało
-uczeń zna przebieg rozbudowy lotniska


2.Poziom umiejętności:
-uczeń umie opisać rolę lotniska dla miasta kiedyś i dziś
-uczeń potrafi dokonać oceny postaw takich osób jak kpt. Florer


Postawa:

 • kształcenie postaw patriotycznych poprzez wzbudzanie szacunku do miejsca zamieszkania.
  Metody: poszukująca, pogadanka, „Burza mózgów” ,
  Formy pracy: z całą klasą
  Techniki: dyskusja panelowa, rozmowa nauczająca, pokaz
  Środki dydaktyczne: ekspozycja i materiały dydaktyczne (prezentacja , fotografie)
  Przebieg lekcji:
 • Po powitaniu klasy, prowadzący nawiązuje rozmowę z młodzieżą, dotyczącą lotniska i
  muzeum .
 • Przewodnik-animator opowiada uczniom o przyczynach powstania lotniska Rakowice-
  Czyżyny i jego pierwszym zastosowaniu. Zaprezentowane zostają zdjęcia z tego czasu,
  które pokazują ówczesne zagospodarowanie terenu.
 • Prowadzący pyta uczniów czy lotnisko było potrzebne na obrzeżach Krakowa? Swobodne
  wypowiedzi uczniów.
 • Następnie prowadzący prezentuje uczniom szczegółową historię rozbudowy lotniska.
  Prowadzący opowiada o wydarzeniach z 30/31/10/1918 roku i o tym jak powstał pierwszy
  znak polskiego lotnictwa.
 • Uczniowie mają zastanowić się nad rolą, jaką odgrywało lotniska na przestrzeni wieku XX.
  Uczniowie zostają wytypowani przez prowadzącego do udzielenia odpowiedzi.
 • Prowadzący prezentuje również uczniom historię powstania parku lotniczego i jego
  zastosowanie, następnie opowiada o jego dalszej rozbudowie.
 • Przewodnik-animator w celu rekapitulacji będzie zadawał uczniom pytania dotyczące
  przeprowadzonej z nimi lekcji.