Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Lekcja „ Samolot, szybowiec, śmigłowiec … – dzieje lotnictwa”

Informacje ogólne:
Czas trwania zajęć: ok. 60 minut,
Uczestnicy: przedszkolaki, uczniowie klas szkół podstawowych,
Trasa obejmuje obiekty i eksponaty Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Forma: aktywne zwiedzanie z oprowadzaniem.
Prowadzący: pracownik MLP we współpracy z nauczycielem/opiekunem grupy.
Uwaga: grupa powinna liczyć do 25 osób.


Cele lekcji:
Kompetencja główna:

 • zapoznanie uczniów z rolą, jaką odegrało lotnictwo w dziejach ludzkości
 • kształcenie postawy szacunku dla myśli technicznej oraz dla ludzi pracujących w branży lotniczej


Cele operacyjne w kategoriach czynności uczniów:


1.Poziom wiadomości:

 • uczeń potrafi wskazać różnice w budowie samolotu i szybowca
 • uczeń potrafi opowiedzieć historię lotnictwa
 • uczeń zna pojęcia: orczyk, wolant, krąg, nalot, pułap, rękaw, świeca, zastrzał, wiązanka

2. Poziom umiejętności:

 • uczeń umie wytłumaczyć pojęcia stosowane w terminologii lotniczej
 • uczeń potrafi dokonać oceny działań wojennych I wojny światowej

Metody: poszukująca, pogadanka, „Burza mózgów” ,
Formy pracy: z całą klasą, jednostkowa
Techniki: dyskusja panelowa, pogadanka, opowiadanie,.
Środki dydaktyczne: ekspozycja i materiały dydaktyczne

Przebieg lekcji:

 • Po powitaniu klasy, następuje zapowiedź tematu i organizacji zajęć
 • Przewodnik-animator pyta dzieci/uczniów jakie znają maszyny latające i co może
  wznieść się w powietrze? Uczestnicy opowiadają o bajkach i o rzeczach, które latają.
 • Prowadzący opowiada uczniom o takich maszynach lotniczych jak: szybowiec,
  śmigłowiec, balon.
 • W trakcie zajęć prowadzący wyjaśnia uczniom, w jaki sposób można sterować
  samolotem i na czym te czynności te polegają.
 • W czasie spaceru po ekspozycji uczestnicy zajęć oglądają wnętrze jednej z kabin
  śmigłowca-eksponatu. Przewodnik-animator zapoznaje uczniów z przedmiotami
  znajdującymi się w kabinie pilota. Tłumaczy do czego służy orczyk i wolant.
 • Prowadzący opowiada o powstaniu pierwszego samolotu i prosi uczestników o
  zastanowienie się nad jego funkcjami i budową. Uczestnicy oglądając pierwszo-wojenny
  samolot, podają takie materiały jak: skóra, lina, drewno,
 • Uczniowie dowiadują się jak wyglądały pierwsze loty samolotem, o ich długości i
  komforcie lotu.
 • Prowadzący opowiada uczniom o słowach, które funkcjonują w terminologii lotniczej i
  dla laika są niezrozumiałe. Uczniowie zapoznają się z takimi określeniami jak: pułap,
  świeca czy nalot.
 • Przewodnik-animator w celu rekapitulacji będzie zadawał uczniom pytania dotyczące
  przeprowadzonej z nimi lekcji.