Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Gmach

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zajmuje znaczące miejsce w krajobrazie kulturowym Małopolski, miejsce to ma wymiar symboliczny. Dawne Rakowickie Błonia to jedno z najstarszych europejskich lotnisk, powstałe w 1912 r., wielokrotnie rozbudowywane, funkcjonujące do 1963 r. Obecnie w historycznym krajobrazie tworzonego Lotniczego Parku Kulturowego zwiedzający Muzeum spotykają się ze współczesną techniką lotniczą, z historią awiacji i poznają zgromadzone tu statki powietrzne. Obserwują dynamikę zmian w przestrzeni Muzeum i powstawanie nowej oferty kulturalnej.

W dniu 18.09.2010 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego Gmachu Głównego. Obiekt muzealny został wybudowany w latach 2008–2010 i sfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Wartość inwestycji pt. „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie” wyniosła 45,8 mln zł netto. Z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono 10,6 mln zł netto, a ze środków Unii Europejskiej – 35,2 mln zł netto.

Fotografia Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Docelowo, od 2014 r. Gmach Główny umożliwi Muzeum przyjęcie dodatkowo 44.000 osób rocznie, co sprawi, że frekwencja przekroczy poziom 120.000 osób w roku.

Ten nowoczesny, w skali europejskiej, pod względem architektury i technologii, obiekt rozpoczął działalność w roku jubileuszu 100-lecia Lotnictwa w Krakowie i w Małopolsce. Gmach Główny to szansa na rozwój Muzeum i wypracowanie atrakcyjnego produktu dziedzictwa kulturowego dla metropolitalnego Krakowa i Małopolski.

Generalny wykonawca inwestycji

„BUDOSTAL-2 S.A.” z Krakowa
Wartość kontraktu: 42,5 mln zł

Współpraca

Inżynier kontraktu:
Probadex-Kraków – 0,5 mln zł

Projektant:
Pyssal, Ruge Architekten i Bartłomiej Kisielewski – 0,9 mln zł

Inwestor:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Inicjator inwestycji i główny podmiot wspierający inwestycję:
Województwo Małopolskie

Działania towarzyszące

Zakup przez Województwo Małopolskie działki o pow. 3,6 ha od Agencji Mienia Wojskowego w grudniu 2009 za 2,49 mln zł z przeznaczeniem na rozwój Lotniczego Parku Kulturowego.

Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiego w liczbach

Wartość inwestycji: 45,8 mln zł (wg umowy MRPO 2007–2013)

 • Budżet Województwa Małopolskiego: 10,6 mln zł
 • UE: 35,2 mln zł

Terminy:

 • Konkurs architektoniczny (grudzień 2004 – kwiecień 2005)
 • Rozpoczęcie robót budowlanych – kwiecień 2008r.
 • Akt erekcyjny 19.05.2008r.
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach MRPO (29.12.2088r.)
 • Zakończenie robót budowlanych 30.04.2010r. (kontrakt podstawowy)
 • Zakończenie prac aranżacji ekspozycji (wrzesień 2010r.)
 • Otwarcie Gmachu Głównego – 18 września 2010r.

Parametry obiektu:

 • Kubatura netto: 23,250 m3
 • Pow. Użytkowa ogółem: 3 378 m2
 • Pojemność recepcyjna: 235 osób

Funkcje: muzealna, edukacyjna, naukowa, biurowa

 • Sala ekspozycyjna: 1022 m2
 • Sala edukacyjna: 588 m2
 • Sala wielofunkcyjna: 251 m2
 • Kino: 50 osób
 • Biblioteka naukowa i czytelnia
 • Kawiarenka internetowa
Widok parteru Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Parter

 • recepcja / punkt informacyjny
 • kasa biletowa
 • tablice informacyjne
 • statki powietrzne
Widok parteru Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Parter

 • informacja / kasa
 • fotele samolotowe
 • gabloty ekspozycyjne
 • eksponaty wolnostojące
 • statki powietrzne
Widok parteru Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Parter

 • informacja / kasa
 • fotele samolotowe
 • gabloty ekspozycyjne
 • eksponaty wolnostojące
 • statki powietrzne
Widok pętra I Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

I piętro

 • stanowiska multimedialne
 • kawiarnia
 • gabloty ekspozycyjne
 • biblioteka
 • statki powietrzne stojące w slach ekspozycyjnych
Widok pętra II Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

II piętro

 • statki powietrzne podwieszone do sufitu
 • statki powietrzne stojące w slach ekspozycyjnych
Loga programu regionalnego