C. 16. Tęgoborze

Na górze Rachów koło Tęgoborza w 1932 r. nowosądeccy szybownicy, zrzeszeni w tamtejszym Kole Szybowcowym LOPP i Kolejowym Kole LOPP stworzyli Szkołę Szybowcową, budując hangar mogący pomieścić 6 szybowców. W 1934 r. uznano za bardziej dogodne do szkolenia szybowcowego tereny na szczycie góry Jodłowiec Wielki. Odtąd loty szybowcowe wykonywano, korzystając ze zboczy obu tych wzniesień. Szybowisko to zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Komunikacji do wykonywania lotów szkoleniowych do IV. stopnia wyszkolenia włącznie. Przystąpiono do budowy obszernych hangarów i budynków umożliwiających zakwaterowanie uczestników kursów. Już w 1936 r. na szybowisku w Tęgoborzu wykonano loty z przewyższeniami ponad 1000 m i 4 przeloty na odległość ponad 50 km. W następnych latach zanotowano kilka znakomitych wyników, m.in. w 1937 r. długotrwałość lotu 10 godzin 20 minut, a w 1938 r. przewyższenie 2100 m. W chwili wybuchu II wojny światowej w Szkole Szybowcowej LOPP w Tęgoborzu znajdowały się 33 szybowce, które zostały wywiezione później przez okupanta. Zabudowania szkoły w czasie wojny zostały zdewastowane i rozszabrowane. Po wojnie – od roku 1946 – wznowiono działalność szybowiska na Jodłowcu siłami nowosądeckich pasjonatów lotnictwa. Dwa lata później szkołę przejęła Powszechna Organizacja „Służba Polsce”.

Szkolenie szybowcowe prowadzono tam do 1950 r., po czym nastąpiła stopniowa likwidacja działalności Szkoły – aż do zamknięcia w roku 1951.

Po 1956 r. założony został w pobliskiej Łososinie Aeroklub Podhalański i szybowisko w Tęgoborzu jeszcze na kilka lat ożyło – przykładowo w maju 1957 r. na Jodłowcu odbyło się uroczyste otwarcie sezonu lotniczego z pokazami, które obejrzało kilka tysięcy widzów.

Nowe metody szkolenia w szybownictwie spowodowały jednak przeniesienie działalności Aeroklubu na tereny bardziej płaskie – do Kurowa, a następnie Łososiny Dolnej. Wzniesiony już po wojnie na szybowisku metalowy hangar został przeniesiony został na lotnisko w Łososinie Dolnej, gdzie znajduje się do dziś.

Obecnie na terenie byłego szybowiska znajduje się ośrodek Sądeckiego Towarzystwa Lotniczego „Orlik”, w którym można zapoznać się z lotniczą historią Tęgoborza i szybownictwa na Sądecczyźnie.


Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Województwo Małopolskie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"   |   Deklaracja dostępności   |   Deklaracja dostępności aplikacji