Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego

Zadanie pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do adaptacji obiektów Muzeum do celów działalności kulturalnej

Muzeum otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego INFRASTRUKTUR KULTURY ze środków finansowych pochodzącymi z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 138 000,00 zł, całkowita wartość zadania to 172 500,00 zł.

Zadanie objęte dofinansowaniem polega na opracowaniu dokumentacji technicznej wielobranżowej niezbędnej do modernizacji dwóch obiektów Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – Gmachu Głównego i Małego Hangaru.

Przygotowana dokumentacja pozwoli w przyszłości na realizację prac budowlanych czego wynikiem będzie zwiększenie lub modernizacja powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności kulturalnej, co wpłynie na wzrost uczestnictwa w kulturze oraz podniesie konkurencyjność i atrakcyjność instytucji.

 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Województwo Małopolskie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"   |   Deklaracja dostępności   |   Deklaracja dostępności aplikacji