Rada Muzeum

Kadencja 2018-2022

 1. Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Rady Muzeum, przedstawiciel Województwa Małopolskiego, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski;
   
 2. gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak – przedstawiciel Rady Seniorów Lotnictwa Areoklubu Polskiego;
   
 3. Adam Domagała – przedstawiciel Województwa Małopolskiego, Radny Województwa Małopolskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego;
   
 4. Jerzy Fedorowicz – przedstawiciel Województwa Małopolskiego, Radny Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego;
   
 5. dr hab. Jacek Górski – przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Wiceprzewodniczący Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kadencja 2015-2018);
   
 6. dr inż. arch. Jan Janczykowski – przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Komitetu Narodowego ICOMOS;
   
 7. gen. bryg. pil. dr inż. Mirosław Jemielniak – przedstawiciel Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;
   
 8. Łukasz Krupa – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krakowie, Radny Powiatu Krakowskiego;
   
 9. Katarzyna Olesiak – przedstawiciel Gminy Miejskiej Kraków, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa;
   
 10. dr Jan Pamuła – przedstawiciel Rady Muzeum, Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego;
   
 11. Tomasz Urynowicz – radny Województwa Małopolskiego, Członek Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; 
 12. dr inż. arch. Krzysztof Wielgus – przedstawiciel Dyrektora Muzeum, pracownik naukowy Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej;
   
 13. prof. dr hab. Jerzy Zdrada – przedstawiciel Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Zastępca Przewodniczącego tej instytucji.
   

 

 

 

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Województwo Małopolskie
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie   |   Polityka prywatnosci i obsługi "ciasteczek"