Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

Numer ogłoszenia: 261257-2014 z dnia 18.12.2014 r.

Kraków 23 grudnia 2014 r.

DA. 24-6/14

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer