Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy ogłoszenia ogłoszenia numer 261257-2014 z dnia 18.12.2014 r.

Kraków 23 grudnia 2014 r.

DA. 24-6/14

Numer ogłoszenia: 263969 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 261257-2014 z dnia 18.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, fax. 012 6428700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2014 godzina 11:30, miejsce w siedzibie Zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 11:30, miejsce w siedzibie Zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer