Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy ogłoszenia ogłoszenia numer 60836 - 2014 z dnia 20.02.2014 r.

Kraków 5 marzec 2014 r.

DA. 24-2/14

Numer ogłoszenia: 47245 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 60836 - 2014 data 20.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, fax. 012 6428700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.03.2014 godzina 14:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31 - 864 Kraków.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:12.03.2014 godzina 14:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31 - 864 Kraków.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer