Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 3 kwietnia 2014 r.

Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39 w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 3

Informacja str. 4

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer