Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 29 stycznia 2015 r.

Ochrona osób i mienia realizowana w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi pomieszczeniami) znajdujących się w posiadaniu Muzeum lotnictwa Polskiego w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39 ( na czterech jednoosobowych posterunkach) w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 3

Informacja str. 4

Informacja str. 5

Informacja str. 6

Informacja str. 7

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer