Pytania i odpowiedzi do postępowania

Kraków, 23 luty 2018 r.

Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach inwestycji pod nazwą: Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer