Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

II Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa KOBED

CZAS TRWANIA:02 / 06 / 2024 - 05 / 06 / 2024
II Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa KOBED organizowany w dniach 2-5 czerwca 2024 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

W dniach 2-5 czerwca 2024 roku odbędzie się druga edycja Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa – KOBED. Tegorocznym hasłem przewodnim będzie „Dziedzictwo kulturowe w konflikcie zbrojnym„.

KOBED, czyli Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa, to wydarzenie skierowane przede wszystkim do profesjonalistów i naukowców zajmujących się ochroną oraz bezpieczeństwem dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Jednak uczestnikami kongresu są nie tylko konserwatorzy zabytków i pracownicy instytucji kultury, ale również właściciele, zarządcy i opiekunowie zabytków, przedstawiciele służb mundurowych, prawnicy, akademicy, studenci i słuchacze szkół oraz uczelni mundurowych. Wydarzenie gromadzi osoby zajmujące się ochroną i bezpieczeństwem zabytkowych obiektów, a także specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

14 maja 2024 roku mija 70 lat od chwili podpisania Konwencji, stanowiącej jeden z najważniejszych międzynarodowych dokumentów otaczających ochroną dziedzictwo kulturowe. Zbliżająca się rocznica inspiruje organizatorów KOBED do podjęcia w szerokim gronie dyskusji nad praktyczną realizacją ochrony zabytków na wypadek zagrożeń kryzysowych i wystąpienia konfliktu zbrojnego, w ramach II-go Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa.

Organizatorami kongresu są: Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Miasto Gdynia wraz z Partnerami, reprezentującymi najważniejsze instytucje w kraju. 

Tematy Kongresu

Uczestnicy II-go Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach, dyskusjach, praktycznych ćwiczeniach oraz panelach dyskusyjnych. Ich tematem będą:

 1. Prawo ochrony dziedzictwa kultury w konflikcie zbrojnym 
 2. Dziedzictwo niematerialne w konflikcie zbrojnym – aspekty ochrony  
 3. Nowe bronie – nowe zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego
 4. Miasta historyczne UNESCO wobec wyzwania ochrony światowego dziedzictwa na wypadek konfliktu zbrojnego
 5. Interdyscyplinarność ochrony jako gwarant jej realizacji
 6. Dziedzictwo podwodne wobec działań zbrojnych – kontekst ochrony
 7. Dziedzictwo kosmosu jako nowa przestrzeń ochrony?
 8. Właściciele obiektów zabytkowych w konflikcie zbrojnym 
 9. Bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w czasie trwania konfliktu zbrojnego
 10. Konflikt zbrojny a organy ochrony zabytków: wyzwania i zadania 
 11. Konserwacja ratunkowa w czasie konfliktu zbrojnego
 12. Współczesne wyzwania dla ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym 
 13. Ochrona dziedzictwa kulturowego w trakcie konfliktu zbrojnego w świetle dotychczasowych doświadczeń
 14. Organizacje pozarządowe w planowaniu i organizacji ochrony dziedzictwa kulturowego w sytuacjach ekstremalnych
 15. Wspólnota lokalna – możliwości działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego dziedzictwa kulturowego 
 16. Ochrona obiektów wielkogabarytowych w trakcie konfliktu zbrojnego
 17. Muzea, archiwa i biblioteki konflikcie zbrojnym – przygotowanie i organizacja ochrony

Szczegółowy program wydarzenia: https://ibd.org.pl/program-kobed-24/

Więcej informacji o Kongresie dostępne na stronie: https://ibd.org.pl/kobed-24/