Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Cennik biletów

ZARZĄDZENIE NR 3/2024

DYREKTORA MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO W KRAKOWIE

z dnia 08.01.2024r.

w sprawie wprowadzenia cennika biletów za wstęp do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 2022r. poz. 385 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1 i 5 pkt 1) i 6) Statutu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz § 4 ust. 1 i 3 pkt 1) i 7) Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się cennik biletów za wstęp do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie:

Typ biletuCena
bilet normalny30 zł
bilet ulgowy (dzieci, młodzież, studenci, doktoranci, emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne)18 zł
dzieci do lat 7bezpłatnie
bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny, Krakowskiej Karty z N i Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+16 zł
bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci lub 1 os. dorosła + 3 dzieci)80 zł
bilet z kartą seniora (obowiązuje w weekendy)10 zł
bilet dla posiadacza karty EURO2618 zł
bilet grupowy normalny (minimum 15 osób w zorganizowanej grupie)25 zł/ osoba
bilet grupowy ulgowy (minimum 15 osób w zorganizowanej grupie)16 zł/ osoba
bilet dla działaczy opozycji antykomunistycznej8 zł
usługa przewodnika w języku polskim120 zł
usługa przewodnika w języku angielskim lub niemieckim160 zł
audioprzewodnik (pl/eng/ukr)20 zł
słuchawki20 zł
audioprzewodnik (pl/eng/ukr) + słuchawki35 zł
usługa instruktora warsztatów modelarskich w języku polskim/ lekcja muzealna w języku polskim120 zł
usługa instruktora warsztatów modelarskich w angielskim/ lekcja muzealna w języku angielskim160 zł
inżynieria lotnicza – warsztaty15 zł/ osoba
Aerolaboratorium – warsztaty dla przedszkoli350 zł
warsztaty modelarskie – bilet dla pojedynczego uczestnika zajęć grupowych20 zł
Modelarnia (zajęcia cykliczne) – abonament miesięczny dla indywidualnych (4 zajęcia do wykorzystania w ciągu miesiąca)70 zł
odlotowe urodziny (gr. 15 osób)800 zł
odlotowe urodziny w j. angielskim (gr. 15 osób)1200 zł
bilet na „Spotkanie przy samolocie”20 zł
sesja ślubna na terenie MLP do celów prywatnych ( zezwolenie na realizację )250 zł

§ 2

 1. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:
  • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
  • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
  • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  • posiadaczom Karty Polaka;
  • dzieciom do lat 7;
  • weteranom i weteranom poszkodowanym.

§ 3

 1. Informacja o zarządzeniu podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Muzeum.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.