Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Lotnictwa Polskiego.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Do części starszych materiałów filmowych brak jest napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. W razie wyrażenia potrzeby skorzystania z tych filmów przez osoby niesłyszące i głuche prosimy o kontakt pod adresem info@muzeumlotnictwa.pl – postaramy się dorobić napisy do potrzebnych materiałów.

Wyłączenia

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Mikuła, tomasz.mikula@muzeumlotnictwa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 503670545. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacja mobilna

Audioprzewodnik po Muzeum Lotnictwa Polskiego

Dostępność architektoniczna

W Głównym Gmachu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie nie ma żadnych barier architektonicznych, brak jest też progów. Na ekspozycję plenerową prowadzą szerokie dwuskrzydłowe drzwi. Cała ekspozycja, kasa biletowa i sklep muzealny znajdują się na parterze. W Gmachu Głównym znajduje się winda z podpisami w alfabecie Braillea obsługująca wszystkie kondygnacje. Na parterze znajduje się też osobna toaleta dla osób z niepełnosprawnością, wyposażona w elektroniczny system umożliwiający wezwanie pomocy. Na pierwszym piętrze Gmachu Głównego znajduje się przewijak i zaplecze kuchenne umożliwiające podgrzanie posiłku oraz kolejna toaleta. Ekspozycja ,,Skrzydła Wielkiej Wojny” znajduje się na parterze i jest wyposażona w podjazdy dla wózków inwalidzkich na progach. W ekspozycji ,,Skrzydła i Ludzie XX wieku” znajduje się antresola widokowa – można dostać się na antresolę za pomocą znajdującej się w ekspozycji windy dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ekspozycje ,,Metamuzeum”, ,,Silnikownia”, ,,Archeologia Lotnicza” znajdują się na parterze i brak jest w nich progów. Ekspozycja plenerowa pozbawiona jest barier architektonicznych i prowadzą przez nią szerokie alejki. Na ekspozycji plenerowej znajdują się również ławki umożliwiające odpoczynek.

Informacje dodatkowe

Audioprzewodnik po Muzeum Lotnictwa Polskiego ma formę karty z kodem QR, którą można zakupić w muzealnej kasie lub muzealnym sklepiku. Karta ta umożliwia odtworzenie na własnym telefonie prezentacji ekspozycji w której znajdują się zdjęcia, mapy, ciekawostki na temat samolotów. Bez potrzeby zajmowania dodatkowego miejsca, bez instalowania aplikacji – po prostu skanujesz i masz. Do wielokrotnego użycia w obrębie jednego aparatu, także po wyjściu z Muzeum. Każda karta jest zarówno w wersji polskiej, angielskiej i ukraińskiej.