Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego

Oferty pracy

Dołącz do naszego zespołu w Muzeum Lotnictwa Polskiego! Odkryj fascynujący świat lotnictwa, pracując w miejscu pełnym historii i innowacji. Nasze oferty pracy są tak różnorodne jak sama historia lotnictwa. Kliknij na interesującą Cię pozycję, aby poznać więcej szczegółów i rozpocznij swoją przygodę z lotnictwem już dziś!

Nabór na stanowisko Edukatora
11 / 12 / 2023

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zaprasza do współpracy miłośników lotnictwa i historii

Poszukujemy osób chętnych do pracy w charakterze Edukatora, interesujących się historią polskiego lotnictwa oraz skorych do pogłębiania swojej wiedzy i przekazywania jej dzieciom i młodzieży.

Do Twoich obowiązków należeć będzie

 • prowadzenie lekcji muzealnych oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży,
 • opracowywanie scenariuszy zajęć edukacyjnych,
 • wsparcie pracowników Działu Administracji przy rezerwacji grup,
 • wsparcie Działu Upowszechniania Muzealiów w organizacji wydarzeń edukacyjnych.

Wymagania na to stanowisko

 • umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • komunikatywność i kreatywność,
 • dyspozycyjność w godzinach porannych i popołudniowych, od wtorku do niedzieli (możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu pracy),
 • umiejętność planowania, sumienność i punktualność,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Dodatkowym atutem będzie

 • wiedza z zakresu historii Polski XX – XXI w.,
 • wiedza techniczna dotycząca statków powietrznych,
 • znajomość innych języków obcych w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
 • przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne,
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
 • zdolności manualne.

Oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy zlecenia,
 • elastyczny grafik pracy,
 • współpracę z jednym z największych europejskich muzeów lotniczych,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie edukacji muzealnej i rozwijania swoich umiejętności,
 • możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez Muzeum.

Proponowany wymiar czasu pracy: do 35h miesięcznie.

Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail – deum@muzeumlotnictwa.pl, z dopiskiem „rekrutacja edukatorów”

Prosimy o zamieszczenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Klauzula informacyjna na temat sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO*:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (MLP), z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, jako pracodawca.
 2. Kontakt ws. ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@muzeumlotnictwa.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MLP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MLP.
 9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.
 10. Polityka prywatności MLP: http://www.muzeumlotnictwa.pl/MLP-RODO-polityka%20prywatnosci.pdf
 11. *ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).”

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.

Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 października.

Specjalista ds. projektowania graficznego i marketingu
16 / 11 / 2023

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zaprasza do współpracy miłośników lotnictwa i historii

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39 ogłasza nabór do pracy na stanowisko Specjalisty ds. marketingu i projektowania graficznego.

Osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe drugiego lub pierwszego stopnia stopnia w rozumieniu przepisów  o szkolnictwie wyższym;
 • staż pracy minimum 3 lata.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe minimum 3 letnie w zakresie tworzenia i zarządzania procesami marketingowymi, tworzenia spójnych strategii i efektywnych działań marketingowych: od przygotowania koncepcji i założeń, poprzez przygotowanie treści i wybór narzędzi;
 • podstawowa wiedza z zakresu posługiwania się analityką danych z Social Media (Meta Business / Ads, YouTube) i znajomość Google Analytics będzie dodatkowym atutem;
 • dobra znajomość środowiska biznesowego Meta (Menedżer Firmy, konto profesjonalne Instagram), LinkedIn, YouTube Studio;
 • wiedza i doświadczenie w prowadzeniu zasięgowych kampanii marketingowych oraz planowaniu i rozliczaniu  budżetów komunikacyjnych;
 • umiejętnością zarządzania treścią w serwisach internetowych;
 • znajomość narzędzi wsparcia marketingu elektronicznego;
 • doświadczenie w realizacji projektów identyfikacji wizualnej, wydawniczej, reklamy;
 • znajomość Pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator) lub innych narzędzi graficznych.
 • znajomość podstawowych zasad z zakresu ux/ui designu;
 • doświadczenie w tworzeniu i opracowywaniu spójnych materiałów graficznych dla stron www i mediów społecznościowych;
 • umiejętność wyciągania wniosków i szukania alternatywnych rozwiązań;
 • umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi, komunikatywność i elastyczność oraz biegłość w ustalaniu priorytetów;
 • mile widziane zainteresowanie lotnictwem i historią;
 • wysoki poziom kultury osobistej.

3. Zakres obowiązków

 • planowanie działań z zakresu public relations, tworzenie i aktualizacja baz mediów i  klientów firmy;
 • opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych dla imprez i wydarzeń kulturalnych odbywających się w Muzeum;
 • projektowanie materiałów (np. sliderów, banerów) do promocji w internecie;
 • projektowanie graficzne ofert (edukacyjnych, komercyjnych itp);
 • współpraca z wykonawcami materiałów promocyjnych;
 • prace koncepcyjne i kreatywne dotyczące działań marketingowych;
 • współpraca z innymi Działami Muzeum przy opracowaniu projektów wystaw, wydawnictw, katalogów wystaw itp.;
 • współpraca z innymi działami w zakresie działań promocyjnych i PR-owych oraz dotyczących wsparcia graficznego;
 • redagowanie tekstów i publikacji tematycznych, copywriting;
 • pozyskiwanie nowych partnerów, sponsorów oraz dbanie o pozytywne relacje z obecnymi partnerami i sponsorami Muzeum;
 • nadzór nad stronami internetowymi Muzeum oraz zarządzanie kanałami Muzeum w mediach społecznościowych;
 • przygotowywanie dokumentacji fotograficznej wystaw i wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych mających miejsce w Muzeum.

4. Warunki pracy

 • rodzaj umowy: umowa o pracę – pierwsza umowa na okres próbny w wymiarze 3 miesięcy;
 • wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30
 • miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.
 • świadczenia dodatkowe: dofinansowanie do kart sportowo-rekreacyjnych, dobrowolne ubezpieczenie grupowe, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w  tym dofinansowanie do wypoczynku, tzw. „wczasy pod gruszą”.
 • stabilne zatrudnienie, przyjazna atmosfera w miejscu pracy, atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy w bardzo dobrze skomunikowanym punkcie miasta ( z własnym parkingiem), prestiż instytucji kultury.

5. Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy.


Prosimy o składanie tylko dokumentów wymienionych w pkt. 5 ogłoszenia !

6. Dodatkowe dokumenty składane w II etapie rekrutacji

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „Rekrutacja – Specjalista ds. marketingu i projektowania graficznego” na adres: info@muzeumlotnictwa.pl lub przez portal pracuj.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2023r.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej sposób nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie tych dokumentów.

Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków (Muzeum – administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iodo@muzeumlotnictwa.pl.

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.

Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Uwaga! Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

8. Liczba etatów

1 etat.

9. Nabór składa sie z II etapów

 • pierwszy etap – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;                                                   
 • drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Klauzula informacyjna na temat sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO*:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (MLP), z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, jako pracodawca.
 2. Kontakt ws. ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@muzeumlotnictwa.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MLP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MLP.
 9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.
 10. Polityka prywatności MLP: http://www.muzeumlotnictwa.pl/MLP-RODO-polityka%20prywatnosci.pdf
 11. *ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).”
Operator obsługi i napraw urządzeń technicznych/Kierowca
15 / 11 / 2023

Nabór na stanowisko: Operator obsługi i napraw urządzeń technicznych/Kierowca

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39 ogłasza nabór do pracy na stanowisko: Operatora obsługi i napraw urządzeń technicznych/Kierowcy. Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne

 • prawo jazdy kategorii B;
 • wykształcenie minimum zasadnicze/średnie techniczne;
 • roczny staż pracy lub roczne doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku konserwatora;
 • umiejętność obsługi elektronarzędzi;
 • umiejętność obsługi komputera z oprogramowaniem biurowym.

Uwaga! Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe

 • umiejętność wykonywania czynności technicznych samodzielnie lub pod kierunkiem;
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i koordynowania działań;
 • umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi;
 • umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji oraz korespondencji z kontrahentami;
 • poczucie odpowiedzialności za efekty i skutki wykonywanej pracy;
 • komunikatywność;
 • rzetelność, sumienność, terminowość;
 • zgoda na podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • wysoki poziom kultury osobistej.

3 Zakres obowiązków

 • Obsługa:
  • urządzeń audiowizualnych w sali kinowej i wielofunkcyjnej,
  • wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
  • instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepła technicznego, w tym: urządzeń wymiennikowni ciepła, wody lodowej, instalacji freonowej, automatyki podłogowego,
  • wewnętrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych,
  • kanalizacji deszczowej budynku i instalacji przeciwoblodzeniowej,
  • automatyki i systemu BMS,
  • systemu sygnalizacji alarmu pożaru,
  • systemu telewizji dozorowej,
  •  systemu sygnalizacji włamania i napadów;
 • kontrola techniczna, dozór, bieżąca obsługa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego;
 • sprawdzanie i dozór nad terminami badań technicznych urządzeń i ich element ów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną obiektów/budynków w Muzeum ;
 • kontrola, obsługa, naprawa i opieka nad sprzętem audiowizualnym Muzeum;
 • wykonywanie prac naprawczo-remontowych w budynkach i na terenie Muzeum: malowanie, usuwanie drobnych usterek;
 • prowadzenie samochodów służbowych, przewóz osób oraz obsługa załadunków i wyładunków;
 • obsługa pojazdów kołowych, w tym utrzymanie czystości, kontrola stanu paliwa, tankowanie, kontrola stanu technicznego, zgłaszanie usterek wraz z obsługą napraw w uzgodnieniu z kierownikiem DA, obsługa okresowych przeglądów technicznych;
 • wykonywanie na polecenie przełożonego zaopatrzenia w materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie oraz inne niezbędne do funkcjonowania Muzeum materiały;
 • zabezpieczenie obsługi pocztowej i kurierskiej Muzeum;
 • rozpoznanie i zgłaszanie przełożonemu nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury budynków i terenów zielonych, m.in.: awarii oświetlenia, uszkodzeń w ogrodzeniu i w nawierzchni ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury oraz drzew i roślin stwarzających zagrożenie.

4 Warunki pracy

 • rodzaj umowy: umowa o pracę – pierwsza umowa na okres próbny w wymiarze 3 miesięcy;
 • wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;
 • miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków;
 • świadczenia dodatkowe: dofinansowanie do kart sportowo-rekreacyjnych, dobrowolne, ubezpieczenie grupowe, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, tzw. „wczasy pod gruszą”;
 • stabilne zatrudnienie, przyjazna atmosfera w miejscu pracy, atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy w bardzo dobrze skomunikowanym punkcie miasta (z własnym parkingiem), prestiż instytucji kultury;

5 Wymagane dokumenty

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy.

Proszę o składanie tylko dokumentów wymienionych w pkt. 5 ogłoszenia!

Uwaga! Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

6. Dodatkowe dokumenty składane w II etapie rekrutacji

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „Rekrutacja – Operator obsługi i napraw urządzeń technicznych/Kierowca”  na adres: info@muzeumlotnictwa.pl lub przez portal pracuj.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 8.12.2023 r.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej sposób nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie tych dokumentów.

Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków (Muzeum – administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iodo@muzeumlotnictwa.pl.

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.

Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Uwaga! Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

8. Liczba etatów

1 etat

9. Nabór składa sie z II etapów

 • selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych;
 • selekcji merytorycznej – rozmowa kwalifikacyjna.

Klauzula informacyjna na temat sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO*:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (MLP), z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, jako pracodawca.
 2. Kontakt ws. ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@muzeumlotnictwa.pl.
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MLP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MLP.
 9. Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.
 10. Polityka prywatności MLP: http://www.muzeumlotnictwa.pl/MLP-RODO-polityka%20prywatnosci.pdf
 11. *ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).”