Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego

Historia Muzeum

Zapraszamy do podróży w czasie, która odkryje przed Państwem bogate dziedzictwo i niezwykłe wydarzenia, które ukształtowały to miejsce. Od pierwszych kroków w świecie lotnictwa, po współczesne osiągnięcia, nasza linia czasu przeniesie Państwa w serce lotniczych dziejów Polski

Muzeum mieści się na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, utworzonego przed I wojną światową przez Austriaków i zlikwidowanego w 1963 r. z powodu rozbudowy Nowej Huty. Dzięki istnieniu Muzeum teren ten cały czas ma funkcję lotniczą.
Zalążkiem Muzeum był powołany w 1963 r. przez Zarząd Główny Aeroklubu PRL Ośrodek Ekspozycji Sprzętu Lotniczego przy Aeroklubie Krakowskim, który zaczął gromadzić swoje eksponaty na nieczynnym już lotnisku Rakowice-Czyżyny. W dniach 23 sierpnia – 12 września 1964 roku zorganizował on wielką wystawę lotniczą z okazji XX-lecia PRL.

W 1967 r. Ośrodek został przekształcony w Muzeum Lotnictwa, podległe najpierw Naczelnej Organizacji Technicznej, a od 1971 r. Ministerstwu Komunikacji. Po reformie samorządowej w 1998 r. Muzeum Lotnictwa Polskiego stało się instytucją kultury województwa małopolskiego.

O skromnych początkach do obecnego stanu

Muzeum gromadzi, restauruje i udostępnia zabytki techniki lotniczej, dba o zachowanie lotniczego charakteru miejsca i prowadzi działalność edukacyjną oraz naukową. Początkowo dysponowało niewielkim skrawkiem terenu nieczynnego lotniska, jednym hangarem, budynkiem administracyjnym i budynkiem dawnej spadochroniarni. W kolejnych latach powiększał się teren zajmowany przez Muzeum, przybyły też kolejne obiekty – dawne garaże 2 Pułku Lotniczego, przekazane na początku lat 90. przez wojsko.

Rozległe Kolekcje i Dziedzictwo Muzeum Lotnictwa Polskiego

Obecnie Muzeum Lotnictwa Polskiego zajmuje 25,7 ha terenu. Teren ten wpisany jest do rejestru zabytków. Muzeum posiada ponad 250 samolotów, szybowców i śmigłowców i ponad 140 silników lotniczych, a także wiele mniejszych eksponatów, jak uzbrojenie lotnicze, przyrządy pokładowe, mundury i odznaczenia. Ekspozycje mieszczą się zarówno w historycznych, przedwojennych budynkach lotniskowych, które zostały wyremontowane, jak i w budynkach zbudowanych już w okresie powojennym, w czasach działalności Muzeum, a także na terenie otwartym.

Kalendarium Dziejów

Lotniska Rakowice-Czyżyny i Muzeum Lotnictwa Polskiego
1912

Pojawienie się pierwszych samolotów k.u.k. Luftfahrttruppen na Błoniach Rakowickich – powstaje obsługujący je Flugpark 7.

21.07.1914

Sformowanie w ramach mobilizacji 7 Kompanii Lotniczej (Fliegerkompanie 7) w oparciu o Flugpark 7.

31.10.1918

Przejęcie lotniska przez żołnierzy narodowości polskiej, służących w oddziałach austrowęgierskich na lotnisku.

11.05.1919

Utworzenie Niższej Szkoły Pilotów, w której szkolili się pierwsi piloci w Polsce niepodległej.

11.08.1921

Sformowanie 2 Pułku Lotniczego.

18.07.1923

Otwarcie Cywilnej Stacji Lotniczej – początek lotniczej komunikacji pasażerskiej w Krakowie.

1925

Oddanie do użytku dwunawowego hangaru betonowego.

01.02.1928

Utworzenie Akademickiego Aeroklubu Krakowskiego

1929

Oddanie do użytku hangarów stalowo – betonowych 2 Pułku Lotniczego.

Grudzień 1931

Otwarcie cywilnego portu lotniczego w Czyżynach.

24.08.1939

Rozformowanie 2 Pułku Lotniczego, przebazowanie eskadr bojowych na lotniska polowe.

01.09.1939

Nalot niemiecki na lotnisko, podczas którego zostaje uszkodzony obecny Hangar Główny Muzeum.

06.09.1939

Wkroczenie Niemców do Krakowa i zajęcie przez nich lotniska. W okresie okupacji Niemcy intensywnie je wykorzystują i rozbudowują.

Styczeń 1945

Niemcy wycofują się z lotniska, wysadzając w powietrze hangary i wiele innych zabudowań. Lotnisko zajmują jednostki lotnictwa sowieckiego.

16.03.1945

Utworzenie Cywilnego Portu Lotniczego w Krakowie – początek cywilnej komunikacji lotniczej po zakończeniu okupacji niemieckiej.

Styczeń 1946

Na lotnisku zostaje ulokowany 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego.

1953

Zakończenie odbudowy dwóch hangarów i budowy betonowego pasa startowego o długości 2006 m, zapoczątkowanej przez Niemców.

Lipiec 1955

Przebazowanie 2 PLM na nowe lotnisko w Balicach

23.03.1963

Zakończenie działania lotniska wojskowego Rakowice-Czyżyny. Na szczeblu centralnym zapada decyzja o organizacji Muzeum Lotnictwa na jego terenie, przekazanym przez władze wojskowe Aeroklubowi PRL.

15.10.1963

Zakończenie działania lotniska komunikacyjnego Rakowice-Czyżyny.

19.11.1963

Posiedzenie prezydium międzyresortowej Komisji Organizacji Muzeum Lotnictwa i Budowy Domu Lotnika

29.11.1963

Posiedzenie Komisji Organizacji Muzeum Lotnictwa, na którym omawiano organizację wystawy sprzętu lotniczego z okazji 20-lecia PRL na lotnisku Rakowice-Czyżyny. Na teren nieczynnego lotniska przywożone są historyczne samoloty, w tym również pochodzące z kolekcji Deutsche Luftfahrtsammlung z Berlina, porzucone przez Niemców w Kuźnicy Czarnkowskiej w 1945 r.

23.08.1964

Posiedzenie prezydium międzyresortowej Komisji Organizacji Muzeum Lotnictwa i Budowy Domu Lotnika

01.07.1966

Ośrodek Ekspozycji Sprzętu Lotniczego otrzymuje nazwę Ośrodek Wiedzy Lotniczej i Astronautycznej. Nadzór nad nim sprawują Aeroklub PRL i Komitet Nauki i Techniki.

01.01.1967

Ośrodek Wiedzy Lotniczej i Astronautycznej zostaje przejęty przez Naczelną Organizację Techniczną i otrzymuje nazwę Muzeum Lotnictwa.

31.08.1968

Oficjalne otwarcie Muzeum Lotnictwa, organizacyjnie podlegającemu Muzeum Techniki NOT w Warszawie.

01.01.1971

Muzeum zostaje podporządkowane Ministerstwu Komunikacji i otrzymuje statut oraz nazwę Muzeum Lotnictwa i Astronautyki.

1991

Otwarcie ekspozycji silników w dawnym garażu 2 Pułku Lotniczego, przekazanym Muzeum przez wojsko

1992

Otwarcie nowo zbudowanego hangaru, mieszczącego ekspozycję samolotów z I wojny światowej, zwanego Małym Hangarem.

1998

Muzeum Lotnictwa Polskiego staje się instytucją kultury Województwa Małopolskiego.

28.07.2003

Otwarcie ekspozycji Swego nie znacie – Magazyny Historii w dawnym garażu 2 PL, obok ekspozycji silników. Prezentowane były na niej najstarsze, nieodrestaurowane samoloty.

Sierpień 2003

Obchody 40-lecia Muzeum, w ramach których ma miejsce pierwsze po wielu latach lądowanie samolotów na zachowanym fragmencie pasa startowego. Zostaje zarejestrowane lądowisko Kraków-Czyżyny (EPKC).

26-27.06.2004

I Małopolski Piknik Lotniczy – pokazy lotnicze na terenie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. Stały się one imprezą cykliczną, do 2019 r. odbyło się 15 edycji.

Marzec 2005

Przekazanie do użytkowania dwóch nowo zbudowanych hangarów łukowych.

03.05.2005

Rozpoczęcie na terenie Muzeum działalności Sekcji Lotnictwa Policyjnego Sztabu Policji KWP w Krakowie w jednym z hangarów łukowych.

26.06.2009

Otwarcie w drugim hangarze łukowym wystawy NATO vs. Układ z okazji 60-lecia NATO i 10-lecia wstąpienia Polski do NATO

10.09.2010

Uroczyste otwarcie nowego Gmachu Głównego Muzeum, którego budowa rozpoczęła się w 2008 r. Mieszczą się w nim pomieszczenia ekspozycyjne, biblioteka, sala konferencyjna, sala kinowa i biura.

27.07.2014

Otwarcie ekspozycji Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914-2014 w zmodernizowanym Małym Hangarze.

16.03.2021

Otwarcie ekspozycji Skrzydła i Ludzie XX wieku w zmodernizowanym Hangarze Głównym, garażach i spadochroniarni.

2023

Rozpoczęcie Budowy nowego hangaru ekspozycyjnego o nazwie HEKSAGON

Dyrektorzy MLP

Marian Markowski

1967 - 1983

Wacław Kiściński

1983 - 1988

Michał Mietelski (p.o.)

1988 - 1989

Krzysztof Radwan

1989 - 2020

Tomasz Krzaczyński

12.2020 - 08.2021

Tomasz Kosecki

Aktualnie - od sierpnia 2021