Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

W Muzeum Lotnictwa Polskiego wierzymy, iż każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by była ona w pełni gotowa do przyjęcia każdej osoby, która chce odwiedzić naszą placówkę.

Raport o stanie dostępności

Ten dokument powstał poza naszą instytucją i nie jesteśmy uprawnieni do jego modyfikacji. Jeśli masz kłopot z dostępem do treści, zadzwoń / napisz e-mail. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.

Muzeum Lotnictwa Polskiego przyjazne dla wzystkich

Film, który prezentujemy, jest częścią naszych działań edukacyjnych i informacyjnych. Pokazuje, jak podjęliśmy wyzwanie dostosowania muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jakie rozwiązania zastosowaliśmy i jakie efekty przyniosły nasze działania. Jest to także wyraz naszego zaangażowania w tworzenie przestrzeni kultury, która jest otwarta i dostępna dla każdego, bez wyjątku.

Oferta edukacyjna

Chcesz zwiedzić w ciekawy sposób Muzeum? Dotknąć skrzydła czy posłuchać warkotu silnika? Teraz będzie to możliwe. Zapraszamy do skorzystania z nowej ścieżki edukacyjno-poznawczej wszystkie osoby z różnego typu niepełnosprawnościami. Czas trwania około półtorej godziny. Każdorazowo także czas trwania dla każdej grup jest ustalany na bieżąco z Opiekunami grupy.

Każda grupa może zarezerwować przewodnika i przenieść się do lotniczego świata.

Otoczenie muzeum

Osoby z niepełnosprawnością posiadające identyfikator upoważnione są do pozostawienia swojego pojazdu przed wejściem głównym do Muzeum. Parking nie ma charakteru ogólnodostępnego.

Każda osoba niepełnosprawna może wjechać przed Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiego i zaparkować w pobliżu wejścia do budynku. W celu rezerwacji najwygodniejszego miejsca prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem lub z Ochroną budynku (736-051-011). Na parkingu obok Muzeum zostały wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Otoczenie muzeum

Osoby z niepełnosprawnością posiadające identyfikator upoważnione są do pozostawienia swojego pojazdu przed wejściem głównym do Muzeum. Parking nie ma charakteru ogólnodostępnego.

Każda osoba niepełnosprawna może wjechać przed Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiego i zaparkować w pobliżu wejścia do budynku. W celu rezerwacji najwygodniejszego miejsca prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem lub z Ochroną budynku (736-051-011). Na parkingu obok Muzeum zostały wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Infrastrutkura

Otoczenie Muzeum Lotnictwa Polskiego jest przystosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi, z możliwością dojazdu do budynku wózkiem inwalidzkim.

Otoczenie muzeum jest dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu. Z położonego najbliżej muzeum przystanku tramwajowego MUZEUM Lotnictwa można dostać się do budynku na wózku. Nieznaczne utrudnienie może stanowić nawierzchnia wokół budynku wykonana z płyt betonowych. W razie potrzeby pracownicy ochrony udzielają pomocy osobom z dysfunkcjami ruchu.

Gmach Główny Muzeum Lotnictwa Polskiego składa się z trzech skrzydeł – zachodnie posiada funkcję naukowo-biurową. Dwa pozostałe spełniają funkcję ekspozycyjną: w największym, północnym skrzydle jest zlokalizowana wystawa obiektów wielkogabarytowych (samolotów), wschodnie skrzydło jest zarezerwowane dla wystaw edukacyjnych.

Brak barier architektonicznych w Gmachu Głównym dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz narządu wzroku, osób starszych i rodziców z wózkami. Na ekspozycję zewnętrzne prowadzą szerokie, dwuskrzydłowe drzwi. Ekspozycje, kasa biletowa, sklep muzealny usytuowane na parterze budynku.

W Gmachu Głównym brak jest progów i szerokie korytarze. W Gmachu Głównym znajduje się dźwig osobowy z podpisami w alfabecie Braille’a obsługujący wszystkie kondygnacje budynku. Na parterze toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych a na I piętrze toaleta z przewijakiem.

Układ architektoniczny gmachu głównego

Wszystkie budynki ekspozycyjne Muzeum Lotnictwa Polskiego, w tym hangary, Silnikownia, Metamuzeum i Magazyny Historii, są w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Fotografia windy

Brak barier architektonicznych w pozostałych budynkach ekspozycyjnych MLP tj: w hangarze Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914-2014, Hangarze Głównym, Silnikowni, Metamuzeum oraz Magazynach Historii dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz narządu wzroku, osób starszych i rodziców z wózkami. Cała przestrzeń ekspozycyjna usytuowana na poziomie parteru. Brak progów lub łagodne podjazdy ponad progami budynków. Na ekspozycjach znajdują się wyraźne i czytelne opisy eksponatów, co dodatkowo ułatwia poruszanie się po ekspozycjach.

Fotografia budynku z zewnątrz

Na całym terenie ekspozycji plenerowej brak barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu oraz narządu wzroku, osób starszych oraz rodziców z wózkami. Cała przestrzeń ekspozycyjna usytuowana na poziomie gruntu. Każdy zwiedzający ma możliwość skorzystania z licznie usytuowanych ławek. Ścieżki pomiędzy eksponatami są szerokie, utwardzane aleje i alejki spacerowe powodują, że nie występują przeszkody terenowe.

Zasady ewakuacji na wypadek zagrożenia

Jednym z podstawowych obowiązków osób znajdujących się w ewakuowanym budynku jest podporządkowanie się i współpraca z osobą kierującą akcją – z Dyrektorem, Wicedyrektorem lub z inną osobą wyznaczoną do jej przeprowadzenia.

Z chwilą uzyskania informacji o ewakuacji każda osoba powinna upewnić się, że inne osoby, które znajdują się w pobliżu również słyszały alarm!

Natychmiastowa akcja

W pierwszej kolejności należy przeprowadzać ewakuację osób ze strefy bezpośredniego zagrożenia, a następnie z obszarów, na które ogień i (lub) dym może się rozprzestrzenić, odcinając możliwość ucieczki.

Priorytetowa pomoc

Najpierw trzeba ewakuować osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Ewakuowanych należy kierować na drogi ewakuacyjne prowadzące do bezpiecznych stref lub bezpośrednio na zewnątrz do miejsca zbiórki.

Bezpieczne schronienie

Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą zostać ewakuowane należy zebrać w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i oczekiwać na pomoc strażaków.

W trakcje ewakuacji sprawdzane są:

  • sale wystawiennicze,
  • toalety w tym toaleta dla niepełnosprawnych i przewijak,
  • pomieszczenia biurowe,
  • biblioteka i Archiwum,
  • sklep.

Aby prawidłowo realizować zadania ewakuacyjne każdy pracownik musi posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz informacje na temat:

  • rozkładu pomieszczeń w obiekcie, dróg i kierunków ewakuacji oraz wyjść z budynku,
  • miejsc przebywania ludzi w pomieszczeniach obiektu,
  • znajomości zasad alarmowania jednostek straży pożarnej,
  • rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz znajomości zasad jego użycia,
  • usytuowania głównego wyłącznika prądu.

Ostatni etap ewakuacji

Następnie należy jak najszybciej udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego. Osoby pełnosprawne w czasie ewakuacji pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Należy pamiętać o korzystaniu z najbliższej, optymalnej i oznakowanej drogi ewakuacyjnej – nie zawsze jest to wyjście główne. Osoby kierujące ewakuacją powinny pamiętać, iż zgodnie z zasadami, ewakuację rozpoczyna się od tych pomieszczeń, w których powstał pożar lub inne zagrożenie, bądź z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może być odcięte.