Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

C. 8. Jasień Brzeski

Pole wzlotów z okresu Wielkiej Wojny w Jasieniu Brzeskim zostało wybrane ze względu na lokalizację i ukształtowanie terenu – było już wówczas wyrównane, stały tam trzy namioty hangarowe i wyłożony był znak „T”. Lotnisko zlokalizowano na zachód od miasta Brzeska, na nizinnych łąkach należących do wsi Jasień Brzeski, nazywanych „Na Banioku” lub „Na Baniocu”.

Z czasem zaczęły tam operować kompanie: 1., 10. i  15, które utrzymywały łączność pocztową z obleganym przez Rosjan Przemyślem, wykonywały loty zwiadowcze i korygowały ogień artylerii, kierowany w sposób precyzyjny na Tarnów. 12 stycznia 1915 r. właśnie Flik. 1 rozpoczęła nową erę w dziejach lotnictwa wojskowego: tego dnia wszedł do akcji kierowania drogą radiową ogniem ciężkiej artylerii ostrzeliwującej Tarnów Albatros B.I „Muzzl” z załogą Oblt. Max Hesse i Oblt. Ludwig Dumbacher.

Kompania ta, operując z lotniska Jasień Brzeski prowadziła intensywne loty zwiadowcze, kuriersko – pocztowe do oblężonego Przemyśla, a także bombowo – szturmowe – szczególnie w okolicy Tarnowa. Przez lotniska brzeskie przewinęli się wszyscy najsławniejsi piloci C.K lotnictwa – m.in. por. Benno Fiala Ritter von Fernbrugg. Max Hesse, czy Rudolf Stanger. Przez to pole wzlotów przewinęła się również załoga w składzie kpt. Jan Wierzejski oraz por. Bela Losonczy von Losoncz – ta, która zestrzeliła pierwszy na froncie wschodnim rosyjski aeroplan.

Leżące przy trasie A4 pole wzlotów pod Jasieniem Brzeskim wygląda dziś IDENTYCZNIE, jak w latach Wielkiej Wojny!!! Jedynie drzewa na okolicznych wzgórzach są nieco wyższe…