Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

II Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa 2-5 czerwca w Muzeum Lotnictwa Polskiego

DATA:14 / 03 / 2024
Dyrektor Tomasz Kosecki podpisujący z Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa, dr Katarzyną Góralczyk, porozumienie o współpracy.

W dniach 2-5 czerwca 2024 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbędzie się II Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa.

Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa (KOBED) organizowany jest w Polsce już po raz drugi. Pierwsza edycja wydarzenia wyraźnie pokazała, jak potrzebne w ostatnim czasie są rozmowy na temat praktycznych aspektów ochrony dziedzictwa kulturowego w czasie kryzysów i konfliktów zbrojnych. Dlatego cieszymy się, że w tym roku będziemy zaprosić do Krakowa przedstawicieli najważniejszych instytucji publicznych.

Aby zrealizować II Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego, Tomasz Kosecki podpisał z Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa, dr Katarzyną Góralczyk, porozumienie o współpracy w zakresie organizacji i promowania tego wydarzenia

Kongresowym debatom o bezpieczeństwie dziedzictwa będą towarzyszyły warsztaty, konsultacje z ekspertami oraz ćwiczenia, organizowane we współpracy ze służbami mundurowymi – Policją, Siłami Zbrojnymi RP, Pogotowiem Ratunkowym, Państwową Strażą Pożarną etc. Wspólnie podejmiemy wieloaspektowe rozważania o potrzebie aktualizacji obowiązujących regulacji krajowych i międzynarodowych w obszarze ochrony dziedzictwa.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, mając na uwadze swój wyjątkowy charakter i gabaryty zbiorów, poświęci szczególną uwagę ochronie obiektów wielkogabarytowych podczas konfliktów zbrojnych.