Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Ekspozycja stała Inne

85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (KS-12)

Kraj:ZSRR
Typ:działo przeciwlotnicze
Rok:1939
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 1939 (KS-12)

Radziecka armata przeciwlotnicza z okresu II wojny światowej. Projekt tej półautomatycznej armaty przeciwlotniczej powstał w Związku Radzieckim tuż przed wybuchem II wojny światowej w zespole kierowanym przez Ł. W. Ljuliewa.

W momencie ataku Niemiec na Związek Radziecki działa przeciwlotnicze kalibru 85 mm wz. 1939 znajdowały się już w dużej liczbie na wyposażeniu Armii Czerwonej. Przez cały okres II wojny światowej stanowiły podstawowy typ dział przeciwlotniczych średniego kalibru armii radzieckiej. Choć armatę 85 mm wz. 1939 zaprojektowano do niszczenia celów powietrznych, to sporadycznie używano jej także w roli działa przeciwpancernego.

Poza siłami zbrojnymi Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej w armaty te wyposażone były również oddziały Ludowego Wojska Polskiego. Po zakończeniu działań wojennych armaty przeciwlotnicze 85 mm wz. 1939 znalazły się na uzbrojeniu armii większości krajów kupujących broń w Związku Radzieckim. Sporo dział tego typu pozostawało na uzbrojeniu jeszcze wiele lat po zakończeniu II wojny światowej.

Dane techniczne:

Długość lufy55,5 kalibra
Masa w położeniu bojowym4900 kg
Donośność pozioma15500 m
Donośność pionowa10500 m
Szybkostrzelność20 strz/min
Kąt ostrzału w płaszczyźnie poziomej360°
Kąt ostrzału w płaszczyźnie pionowej-3° ÷ +82°
Prędkość początkowa pocisku800 m/s