Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Otwarcie Nowego Gmachu Głównego MLP

Powstałe prawie pięćdziesiąt lat temu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie dysponowało dotychczas czterema hangarami gromadzącymi eksponaty oraz budynkami spełniającymi funkcje biurowe i gospodarcze. Brakowało odpowiednich warunków dla godnej prezentacji kolekcji dotyczących ludzi związanych z lotnictwem – ich mundurów, odznaczeń, dzienników lotów. W okresie zimowym w niedogrzanych hangarach utrudniona była działalność edukacyjna. Dzięki ukończonej wiosną tego roku budowie Nowego Gmachu Głównego sytuacja ta ulegnie poprawie.

Położony jest on u wylotu ulicy Mariana Markowskiego. Obiekt został
wybudowany w latach 2008-2010 i sfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość inwestycji pt. „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego” wyniosła 45,8 mln zł netto. Z budżetu Województwa Małopolskiego przeznaczono 10,6 mln zł netto, a ze środków Unii Europejskiej 35,2 mln zł netto. Poza projektem Województwo wyłożyło dodatkowo 1,3 mln zł netto.

W dniu 18 września 2010 roku nastąpiło otwarcie Nowego Gmachu Głównego.

Uroczystość zgromadziła ponad 200 gości, w tym: przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, dyplomatów, architektów, muzealników oraz szeroko rozumianego środowiska lotniczego, pilotów cywilnych i wojskowych, a także seniorów lotnictwa. Nie mogło zabraknąć przyjaciół oraz współpracowników Muzeum Lotnictwa Polskiego, którzy wspierają inicjatywy takie jak Małopolski Piknik Lotniczy czy też organizację konferencji i wystaw.

Zanim przecięto biało-czerwoną wstęgę nastąpiło szereg przemówień. Zebranie prowadził Dyrektor Opery Krakowskiej Bogusław Nowak. Na temat powstałego budynku wypowiadały się osoby zaangażowane w jego powstanie. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Wiesław Bielawski, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Sepioł, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny generalnego wykonawcy budynku Budostal 2 S.A. Tadeusz Dulba, przedstawiciele projektantów Justus Pysall i Bartłomiej Kisielewski oraz Enrico Muscetra, autor rzeźby Ikara, która ma stanąć przed wejściem do Muzeum.

Ceremonii poświęcenia obiektu dokonał Proboszcz Bazyliki Najświętszej Marii Panny w Krakowie ks. Infułat Bronisław Fidelus. Spotkanie dopełniło odznaczenie zasłużonych dla Muzeum Lotnictwa Polskiego pracowników: Dyrektora Krzysztofa Radwana, dr Krzysztofa Mroczkowskiego oraz Tomasza Krzaczyńskiego. Muzeum Lotnictwa Polskiego uhonorowało swoich dobroczyńców statuetkami Icaro Grande autorstwa E. Muscetra. Część oficjalna uroczystości została zwieńczona przecięciem wstęgi przez Marszałka Województwa Małopolskiego M. Nawarę a pilot Mark Szufa rozścielił na niebie symboliczną białą smugę.