Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

O projekcie

Muzeum Lotnictwa Polskiego w latach 2007 – 2010 realizuje projekt pn. „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”. Cele, rezultaty oraz skala oddziaływania przedsięwzięcia są zgodne z regionalnym programem rozwoju – Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (MRPO), stworzonym na podstawie strategii rozwoju kraju (Narodowa Strategia Spójności).

Reklama projektu Gmach Główny

Projekt Muzeum Lotnictwa Polskiego ma charakter kulturalny, sprzyja rozwojowi sektora kultury i turystyki kulturowej, w rezultacie wpływa na podniesienie konkurencyjności Małopolski. Jego realizacja przebiega według założeń i wytycznych Działania 5.2 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które zakłada podjęcie szeregu inicjatyw mających na celu podniesienie roli Krakowa jako metropolii europejskiej oraz wzmocnienia funkcji metropolitalnych obszaru.

Cel działania będzie zrealizowany poprzez: budowę gmachu głównego Muzeum – nowoczesnego pod względem formy, wyposażenia wnętrz i funkcji oraz urządzenie części terenów zabytkowego lotniska z 1912 r. w standardzie obszarów zieleni publicznej. Przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu znaczenia kultury w obszarze metropolitalnym jako czynnika wpływającego na dywersyfikację i zwiększenie zatrudnienia, poziom życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Projekt jest finansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 25% środków na jego realizację pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego.

Loga programu regionalnego