Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 29 grudnia 2008 roku w Krakowie zawarto umowę pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Muzeum Lotnictwa Polskiego o dofinansowanie Projektu „Budowa Lotniczego Parku Kulturowego, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 5.

Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.