Logo Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Podpisanie ważnych umów

W dniu 27 marca 2008 r. w siedzibie Zarządu Województwa Małopolskiego miały miejsce dwa wydarzenia niezwykle doniosłe dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Podpisane zostały dwa dokumenty, które dają Muzeum silny impuls do rozwoju. Oba dotyczą budowy Lotniczego Parku Kulturowego wraz z nowym Gmachem Głównym Muzeum.

Pierwszy ze wspomnianych dokumentów to pre-umowa dla indywidualnego projektu kluczowego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 podpisana przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawarę, Wicemarszałka Leszka Zegzdę oraz Dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego Krzysztofa Radwana.

Drugim dokumentem jest umowa z Generalnym Wykonawcą budowy Lotniczego Parku Kulturowego i Gmachu Głównego Muzeum, podpisana z wyłonioną w przetargu nieograniczonym firmą Budostal-2 S.A. z Krakowa. Wykonawcę reprezentował Członek Zarządu i Dyrektor Ekonomiczny Krzysztof Bartyzel.

Pre-umowa jest promesą współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej i wyznacza harmonogram zadania i dalszą ścieżkę postępowania przy inwestycji.