Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 19 czerwca 2013 r.

Wykonanie usługu poligraficznych na IX Małopolski Piknik Lotniczy tj. druk plakatów, biletów, kart wstępu oraz Gazetek

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 3

Informacja str. 4

Informacja str. 5

Informacja str. 6

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer