Informacja o zmianie terminu składania ofert

Numer ogłoszenia: 261257-2014 z dnia 18.12.2014 r.

Kraków 23 grudnia 2014 r.

DA. 24-6/14Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer