Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dotyczy ogłoszenia ogłoszenia numer 4658-2015 z dnia 8.01.2015 r.

Kraków 16 styczeń 2015 r.

DA. 24-1/15

Numer ogłoszenia: 11368 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 4658 - 2015 data 08.01.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 30-969 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6428700, fax. 012 6428700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2015 godzina 10:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31 - 864 Kraków.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2015 godzina 10:30, miejsce: w siedzibie zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31 - 864 Kraków.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer