Notatka ze spotkania z Wykonawcami w postępowaniu na renowację posadzki.

Numer ogłoszenia: 4658 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015 r.

Kraków 15 stycznia 2015 r.

DA. 24-1/15

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer