Informacja o zmianie terminu składania oferty

Numer ogłoszenia: 4658 - 2015; data zamieszczenia: 08.01.2015 r.

Kraków 16 stycznia 2015 r.

DA. 24-1/15

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer