Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 1 września 2015 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej na bazie istniejących projektów budowlanych dla zadania rewaloryzacji zespołu budowli dawnego lotniska Rakowice - Czyżyny ( VI części)

Informacja str. 1

Informacja str. 2

Informacja str. 3

Informacja str. 4

Informacja str. 5

Informacja str. 6

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
© NeoServer